Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Fiduciair Management

Duurzaam en Betrokken beleggen - Verslag 2023

Veel van onze fiduciaire klanten hebben het afgelopen jaar opnieuw forse stappen gezet om hun beleggingsportefeuille meer af te stemmen op hun duurzame doelstellingen.

Bekijk onze highlights

Evaluatie SDG-maatwerkindices

In 2023 zijn wij begonnen met een grondige evaluatie van de karakteristieken van de SDG-maatwerkindices die wij voor onze klanten hebben opgezet.

Bekijk deze hier

Doorlopen van beheercyclus duurzaamheids-risico’s

Het afgelopen jaar hebben wij al onze fiduciaire klanten begeleid bij het doorlopen van het ESG-risicomanagementproces.

Een voorbeeld

Adviseren over maatschap-pelijke impact

Steeds meer klanten willen dat de maatschappelijke impact die zij middels hun beleggingen wensen te maken ook zichtbaar wordt in de ‘echte wereld’.

Lees meer over impactthema’s en -oplossingen

Duurzaam en betrokken beleggen Verslag 2023

Klik hieronder om het verslag Duurzaam en Betrokken Beleggen 2023 te downloaden
Download

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer