Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Inloggen
Professional Investor - Netherlands
18 januari 2022

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het derde kwartaal van 2021. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.


Impact hoogtepunten Q3


Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het derde kwartaal van 2021 een rendement van 6% voor de FA fondsklasse. 

De door de GIP aangestelde partners voor het doen van impactvolle investeringen, hebben goede stappen gezet in het investeren van het door de GIP gecommitteerd vermogen. Sinds haar inceptie heeft de GIP  het zogenaamde J-Curve effect* geneutraliseerd door te investeren in een impactvol mandje van green bonds, in afwachting van de afroep van gecommitteerd kapitaal door onze investeringspartners. Hierdoor is een negatief rendement sinds inceptie grotendeels voorkomen. Naar verwachting zal het rendement van de GIP in de komende jaren een betere reflectie zijn van de waardeontwikkeling van onderliggende investeringen, omdat de portefeuillebedrijven zich verder ontwikkelen en belangen winstgevend worden verkocht.

Het derde kwartaal van 2021 was qua financieel rendement het beste kwartaal sinds de oprichting van de GIP. De investeringen in de private markten van de GIP leverden de grootste bijdrage aan deze prestatie, als gevolg van een meer volledig geïnvesteerde portefeuille en portefeuillebedrijven die hun potentieel begonnen te weerspiegelen. Het investeringsteam van GIP is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed gepositioneerd is om te profiteren van impactvolle investeringen met solide financiële rendementen.

 • Een J-Curve is het effect dat optreedt bij private markets (Private equity, infrastructuur etc.) fondsen waarbij in de eerste jaren de kasstroom negatief is door investeringen en fondskosten, waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de kasstroom positief wordt als gevolg van distributies en verkoop van belangen.

Belangrijkste ontwikkelingen dit kwartaal
In de loop van het derde kwartaal zette de GIP haar missie voort om namens zijn deelnemers kapitaal te bundelen en de impact op te schalen. Het beheerd vermogen groeide eind september tot € 130 miljoen. Het GIP-managementteam ontwikkelde een veelbelovende pijplijn van nieuwe investeringen en heeft in de tweede helft van 2021 aanzienlijk kapitaal kunnen commiteren. 
Zoals vermeld in de update van het tweede kwartaal, heeft de GIP extra kapitaal toegezegd aan een nieuw fonds van een bestaand GIP's investeringspartner voor vroege investeringen in fintech-bedrijven die financiële inclusie stimuleren van achtergestelde huishoudens en MKB in opkomende markten. De investering zal de blootstelling van het GIP aan het impactthema van mkb-ontwikkeling en fatsoenlijke werk versterken. In het derde kwartaal heeft de GIP ook additioneel kapitaal toegezegd aan haar investeringspartner die zich richt op investeringen in duurzame infrastructuur, waardoor de blootstelling aan het impactthema van de energietransitie wordt vergroot. Ten slotte, in het vierde kwartaal, heeft de GIP kapitaal toegezegd aan een Indiase investeringspartner, die gespecialiseerd is in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan huishoudens of kleine ondernemingen die doorgaans geen toegang hebben tot betaalbare financiering.. Deze investering zal in de update van het vierde kwartaal nader worden besproken.

Onderstaand overzicht geeft voor dit kwartaal inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille per Impact thema.

Ontwikkeling portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De investeringen gekoppeld aan dit thema ontwikkelden zich dit kwartaal naar tevredenheid. HealthifyMe werd in het derde kwartaal toegevoegd de portefeuille van de GIP. HealthifyMe is een snelgroeiende mobiele gezondheids- en fitness-app die technologie combineert met de expertise van gezondheids- en welzijnsexperts om een volledig digitaal product te bieden. Het is het grootste digitale wellnessplatform van India en Zuidoost-Azië met meer dan 25 miljoen gebruikers in meer dan 300 steden, ondersteund door 1.500 coaches en daarmee een toegankelijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. In het derde kwartaal breidde de Pool zijn investering uit in Medgenome, het Indiase diagnose- en onderzoeksbureau dat zich toespitst op de volgende generatie Genomische sequencing , om toekomstige groei te stimuleren. Genomische sequencing zal naar verwachting de toekomst van de geneeskunde verankeren, maar de markt blijft aanzienlijk onderontwikkeld, vooral in markten zoals India en Afrika.

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk ontwikkelden zich goed dit kwartaal. Een belangrijk deel van de investeringen van de GIP binnen dit thema richten zich op (gedigitaliseerde) financiële dienstverlening (fintech) in ontwikkelingslanden. Financiële inclusie is een belangrijk doel op zich, maar ook bij het bijdragen aanandere SDG's zoals ‘geen armoede’, ‘geen honger’ en ‘innovatie’. Het is duidelijk geworden dat de COVID-pandemie, met de bijbehorende lock-downs, de trend van digitalisering heeft versneld, met name in de financiële dienstverlening en e-commerce. Een groot aantal GIP-portfoliobedrijven profiteert van deze trend en maakt op dit moment een indrukwekkende groei door. Het aantal achtergestelde mensen dat via onze portefeuillebedrijven werd bereikt, bleef daardoor toenemen. 
Zepz (voorheen bekend als WorldRemit), het bedrijf dat grensoverschrijdende betalingen tegen lage vergoedingen mogelijk maakt, presteerde buitengewoon goed in het derde kwartaal omdat het nieuw eigen vermogen ophaalde tegen een hogere waardering. Dit droeg aanzienlijk bij aan het rendement van de GIP. Verder werden er verschillende vervolginvesteringen, veel tegen hogere waarderingen, gedaan in startende fintech-ondernemingen, allemaal als gevolg van goede prestaties van de portefeuillebedrijven. Ula, het Indonesische bedrijf dat zich richt op het versterken van eigenaren van kleine winkels in Zuidoost-Azië, o.a. door het aanbieden van digitale handel en fintech-mogelijkheden, was een van de bedrijven die extra kapitaal ontving om haar activiteiten verder uit te breiden.


Een van de investeringspartners van de GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op startup-bedrijven die verantwoorde productie en consumptie bevorderen. Een bijzondere investering van deze investeringspartner is het bedrijf For Days, een volledig circulair modemerk. Alle producten van For Days zijn volledig recyclebaar. De onderneming fabriceert en ontwerpt kleding met het einde van de levensduur in het achterhoofd, om ervoor te zorgen dat gebruikte producten omgezet kunnen worden in toekomstige producten. Raadpleeg onze Impact Case van dit kwartaal om meer te lezen over de bijdrage van For Days aan een meer circulaire mode-industrie.


Met zijn investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Een investeringspartner van het GIP boekte gedurende het kwartaal goede voortgang met de ontwikkeling van windparken en zonne-energieparken, die binnen afzienbare tijd duurzame capaciteit aan het energienetwerk zullen toevoegen. Een van de meest opwindende investeringen in onze portefeuille binnen dit impactthema is de investering in ZeroAvia. ZeroAvia produceert 's werelds eerste commerciële, emissievrije luchtvaart-aandrijflijn. De waterstof-elektrische aandrijflijn van ZeroAvia is ontworpen om achteraf in bestaande vliegtuigen te worden ingebouwd. In eerste instantie richt het zich op vliegtuigen met 20 zitplaatsen. Het bedrijf heeft onlangs een samenwerking aangekondigd met Alaska en United Airlines om de missie van het bedrijf te ondersteunen;  vuile vliegtuigbrandstof te vervangen door schone waterstof. Hiermee wordt de vooruitgang die het bedrijf sinds de start heeft geboekt bevestigd.

Download de kwartaalbrief

 • 2021Q3 Global Impact Pool kwartaalbericht

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking

 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2023
Veiligheid
Privacy & cookies
Disclaimer
Privacy & cookies UK