Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
6 juni 2023

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool in het eerste kwartaal van 2023. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond zoals altijd centraal gedurende het kwartaal. Naast de expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden, levert de Kempen Global Impact Pool specifiek een positieve bijdrage aan de vier thema’s die rechts op deze pagina zijn weergegeven.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: Het de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Impact hoogtepunten Q1 2023

Financieel rendement

De Global Impact Pool (GIP) behaalde in het eerste kwartaal van 2023 een rendement van 0,6% voor de FA-shareclass.

Het positieve rendement in het eerste kwartaal benadrukt het gediversifieerde karakter van de beleggingsportefeuille, aangezien de prestaties van de onderliggende beleggingscategorieën sterk uiteenliepen. Na een uitdagend 2022 bleven de investeringen van de GIP in Private Equity (PE) en Venture Capital (VC) enige tegenwind ondervinden van het huidige beleggingsklimaat. 
Investeerders zijn meer risicomijdend geworden door de sterk gestegen rente, verstoorde toeleveringsketens en de aanhoudend hoge inflatie. Hierdoor hebben bedrijven het momenteel moeilijk om nieuw kapitaal aan te trekken voor de groei van de onderneming. Dit zet de waarderingen van deze bedrijven onder druk, wat ook zichtbaar is binnen de PE/VC-portefeuille van de GIP.

 

Portefeuille ontwikkelingen
De GIP heeft in het eerste kwartaal van 2023 haar missie voortgezet om namens haar deelnemers kapitaal te bundelen en impact te schalen. Het beheerde vermogen is aanzienlijk toegenomen tot 195 miljoen euro eind maart 2023. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de positieve prestaties gedurende het kwartaal, samen met het additionele opgevraagde kapitaal van beleggers in de E-aandelenklasse (commitment share class) om nieuwe investeringsmogelijkheden te financieren. Op netto-basis was er gedurende het kwartaal sprake van een instroom van ongeveer 16 miljoen euro voor de GIP. Dankzij dit nieuwe kapitaal kan de GIP, samen met haar investeringspartners, kapitaal inzetten in een markt die veel kansen biedt tegen relatief aantrekkelijke waarderingen.
Gedurende het kwartaal werd door bijna alle investeringspartners van de GIP kapitaal opgevraagd, waarbij het meeste kapitaal werd afgeroepen door de volgende partners:
– KGAL: ESPF 5, Europese duurzame infrastructuur.
– LeapFrog: Emerging Consumer Fund III, Private Equity in opkomende 
markten, gericht op consumenten met een laag inkomen die geen toegang hebben tot financiële diensten.
– Ecosystem Integrity Fund (EIF) IV, Amerikaans durfkapitaal gericht op de 
energietransitie en circulariteit. 

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.

Basisbehoeften en welzijn
Tijdens het kwartaal heeft de GIP haar blootstelling aan het thema Basisbehoeften en Welzijn verhoogd door extra kapitaal te alloceren. Onze investeringspartner LeapFrog heeft kapitaalafgeroepen om onder meer vervolginvesteringen in Medgenome en Goodlife te financieren. Medgenome is de marktleider in Zuid-Azië voor genetische diagnostiek en is van plan uit te breiden naar andere markten in Zuidoost-Azië en Afrika. Het bedrijf heeft drie aandachtsgebieden: (1) het leveren van diagnostische diensten aan ziekenhuizen en clinici, (2) het leveren van next-generation sequencing onderzoek aan wereldwijde farmaceutische bedrijven en de academische sector, en (3) het in licentie geven van de unieke genetische database aan externe partijen. 

 

MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk
Binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk boekten onze investeringspartners goede vooruitgang door nieuwe of vervolginvesteringen af te ronden. Quona Capital, onze investeringspartner die zich richt op startende fintech-bedrijven in achtergestelde economieën, deed een beroep op kapitaal om de aankoop van nieuwe en bestaande bedrijven voor haar investeringsportefeuille te financieren. De gelden werden gebruikt voor vervolginvesteringen in Kanastra, Broom, Alami en Turno maar vooral voor een nieuwe investering in Neofin. Neofin is een Braziliaans embedded-finance platform dat zich uitsluitend richt op het aanbieden van een Business-to-Business betalingsoplossing voor het achtergestelde midden- en kleinbedrijf in Brazilië.
LeapFrog deed een beroep op kapitaal om vervolg-investeringen in PasarPolis en CarDekho te financieren. PasarPolis biedt ingebouwde digitale verzekeringsoplossingen via meerdere partners. Het bedrijf is momenteel actief in Zuidoost-Azië. CarDekho verbetert de toegang tot mobiliteit voor de Indiase bevolking door betaalbare autoleningen en verzekeringen aan te bieden, het 
kapitaal werd in dit geval gebruikt voor een financieringsronde van haar snelgroeiende verzekeringsdochter: InsuranceDekho. 

Circulaire economie
ResponsAbility, een van GIP’s investeringspartners binnen het thema Circulaire economie, richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (coöperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. De meeste activiteiten in het eerste kwartaal van 2023 vonden plaats in Sub-Saharaans Afrika, waar leningen werden verstrekt aan coöperaties die kleine boeren vertegenwoordigen die betrokken zijn bij de productie van cashew- en macadamia noten. Deze kleine boeren hebben het werkkapitaal nodig om de gewassen te kunnen oogsten. In Latijns-Amerika financierde responsAbility verschillende instellingen die zich richten op de productie van koffie. Het fonds verstrekte ook financiering aan verschillende financiële instellingen met landbouwportefeuilles in Oost-Europa. 
EIF, onze durfkapitaalinvesteringspartner in de Verenigde Staten, voltooide vervolginvesteringen in Ambient Photonics en For Days. Ambient Photonics produceert fotovoltaïsche cellen die energie kunnen opwekken uit bijvoorbeeld LED, fluorescerend of diffuus zonlicht, en daardoor een vervanging kunnen zijn voor batterijen in bijvoorbeeld (kleine) huishoudelijke apparaten. For Days is een direct-to-consumer producent van essentiële kleding die basiskleding produceert met een zeer duurzaam productieproces en, het belangrijkste voor dit thema, een gesloten kringloopsysteem waarbij gebruikte kleding wordt gerecycled tot nieuwe kleding.

Klimaatverandering en Energietransitie
Met haar investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt de GIP bij aan de energietransitie naar meer duurzame energiebronnen. EIF heeft tijdens het kwartaal een aanzienlijk bedrag aan kapitaal afgeroepen, dat werd gebruikt voor de financiering van vervolginvesteringen in ThinkIQ en Vibrant Planet. ThinkIQ biedt traceer- en analyseoplossingen voor industriële voedselproductiesystemen, waarmee het aanzienlijke afvalprobleem dat momenteel in de voedselvoorzieningsketen bestaat, wordt aangepakt. Vibrant Planet gebruikt geavanceerde technologieën om haar klanten (d.w.z. federale agentschappen, staatsparken, lokale provincies, brandweerkorpsen) beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering; dit kan bijvoorbeeld een instrument voor landbeheer omvatten dat landeigenaren helpt belangrijke ecosystemen te herstellen. KGAL, onze Duitse investeringspartner die zich richt op infrastructuur voor 
hernieuwbare energie (zonne- en windenergie), bleef gedurende het kwartaal goede vorderingen maken met de ontwikkeling van haar projecten. Daardoor nam de blootstelling van de GIP aan het thema klimaat en energie aanzienlijk toe. Dit kapitaal werd onder meer gebruikt voor de financiering van de bouw van zonne-energiecentrales in Italië, Spanje en Duitsland. Er werden ook middelen gebruikt voor de financiering van een belang in een Pools project dat gericht is op de ontwikkeling van een gemengd zonne- en windproject. Al deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit aan het elektriciteitsnet toevoegen.


De impact case voor dit kwartaal richt zich op Helligbek, een Duits windproject dat deel uitmaakt van KGAL’s ESPF Fund 4

Download het rapport

Disclaimer
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management.

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Van Lanschot Kempen Investment Management geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer