Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 maart 2023

Global Impact Pool Kwartaalbrief

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2022. De missie van het fonds, het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering, stond zoals altijd centraal gedurende het kwartaal. 

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

 1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
 2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
 3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
 4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Impact hoogtepunten Q4

Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde gedurende het vierde kwartaal van 2022 een negatief rendement van -4,4% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 0,7% voor het volledige kalenderjaar. Het gemiddelde jaarlijks rendement over de afgelopen 3 jaar komt hiermee uit op 5,9%. Sinds de oprichting (januari 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,5% weten te realiseren voor haar participanten.

Het negatieve rendement van de GIP tijdens het vierde kwartaal van 2022 is vooral toe te schrijven aan de tegenvallende prestaties van de Private Equity, Venture Capital & Private Debt componenten van de portefeuille. Daarnaast had ook depreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro een negatieve invloed op het rendement, aangezien hierdoor de Euro-waardering van verschillende in Amerikaanse dollars genoteerde beleggingsfondsen in waarde daalde. Het Infrastructuur deel van de portefeuille droeg positief bij aan het rendement, voornamelijk doordat er een tweetal succesvolle exits van onderliggende projecten is gerealiseerd. 

Portefeuille ontwikkelingen
De GIP heeft in het eerste kwartaal van 2023 haar missie voortgezet om namens haar deelnemers kapitaal te bundelen en impact te schalen. Het beheerde vermogen is aanzienlijk toegenomen tot 195 miljoen euro eind maart 2023. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de positieve prestaties gedurende het kwartaal, samen met het additionele opgevraagde kapitaal van beleggers in de E-aandelenklasse (commitment share class) om nieuwe investeringsmogelijkheden te financieren. Op netto-basis was er gedurende het kwartaal sprake van een instroom van ongeveer 16 miljoen euro voor de GIP. Dankzij dit nieuwe kapitaal kan de GIP, samen met haar investeringspartners, kapitaal inzetten in een markt die veel kansen biedt tegen relatief aantrekkelijke waarderingen. Gedurende het kwartaal werd door bijna alle investeringspartners van de 

GIP kapitaal opgevraagd, waarbij het meeste kapitaal werd afgeroepen door 
de volgende partners:
– KGAL: ESPF 5, Europese duurzame infrastructuur.
– LeapFrog: Emerging Consumer Fund III, Private Equity in opkomende 
markten, gericht op consumenten met een laag inkomen die geen toegang hebben tot financiële diensten.
– Ecosystem Integrity Fund (EIF) IV, Amerikaans durfkapitaal gericht op de 
energietransitie en circulariteit.

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.

Basisbehoeften en Welzijn
Tijdens het kwartaal heeft de GIP haar blootstelling aan het thema Basisbehoeften en Welzijn verhoogd door extra kapitaal te alloceren. Onze investeringspartner LeapFrog heeft kapitaal afgeroepen om onder meer vervolginvesteringen in Medgenome en Goodlife te financieren. Medgenome is de marktleider in Zuid-Azië voor genetische diagnostiek en is van plan uit te breiden naar andere 
markten in Zuidoost-Azië en Afrika. Het bedrijf heeft drie aandachtsgebieden: (1) het leveren van diagnostische diensten aan ziekenhuizen en clinici, (2) het leveren van next-generation sequencing onderzoek aan wereldwijde farmaceutische bedrijven en de academische sector, en (3) het in licentie geven van de unieke genetische database aan externe partijen. 

MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk
Binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk boekten onze investeringspartners goede vooruitgang door nieuwe of vervolginvesteringen af te ronden. Quona Capital, onze investeringspartner die zich richt op startende fintech-bedrijven in achtergestelde economieën, deed een beroep op kapitaal om de aankoop van nieuwe en bestaande bedrijven voor haar investeringsportefeuille te financieren. De gelden werden gebruikt voor vervolginvesteringen in Kanastra, Broom, Alami en Turno maar vooral voor een nieuwe investering in Neofin. Neofin is een Braziliaans embedded-finance platform dat zich uitsluitend richt op het aanbieden van een Business-to-Business betalingsoplossing voor het achtergestelde midden- en kleinbedrijf in Brazilië. LeapFrog deed een beroep op kapitaal om vervolg-investeringen in PasarPolis en CarDekho te financieren. PasarPolis biedt ingebouwde digitale verzekeringsoplossingen via meerdere partners. Het bedrijf is momenteel actief in Zuidoost-Azië. CarDekho verbetert de toegang tot mobiliteit voor de Indiase bevolking door betaalbare autoleningen en verzekeringen aan te bieden, het 
kapitaal werd in dit geval gebruikt voor een financieringsronde van haar snelgroeiende verzekeringsdochter: InsuranceDekho 

Circulaire economie
ResponsAbility, een van GIP’s investeringspartners binnen het thema Circulaire economie, richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (coöperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. De meeste activiteiten in het eerste kwartaal van 2023 vonden plaats in Sub-Saharaans Afrika, waar leningen werden verstrekt aan coöperaties die kleine boeren vertegenwoordigen die betrokken zijn bij de productie van cashew- en macadamia noten. Deze kleine boeren hebben het werkkapitaal nodig om de gewassen te kunnen oogsten. In Latijns-Amerika financierde responsAbility verschillende instellingen die zich richten op de productie van koffie. Het fonds verstrekte ook financiering aan verschillende financiële instellingen met landbouwportefeuilles in Oost-Europa. 
EIF, onze durfkapitaalinvesteringspartner in de Verenigde Staten, voltooide vervolginvesteringen in Ambient Photonics en For Days. Ambient Photonics produceert fotovoltaïsche cellen die energie kunnen opwekken uit bijvoorbeeld LED, fluorescerend of diffuus zonlicht, en daardoor een vervanging kunnen zijn voor batterijen in bijvoorbeeld (kleine) huishoudelijke apparaten. For Days is een direct-to-consumer producent van essentiële kleding die basiskleding produceert met een zeer duurzaam productieproces en, het belangrijkste voor dit thema, een gesloten kringloopsysteem waarbij gebruikte kleding wordt gerecycled tot nieuwe kleding.

Met haar investeringen binnen het thema Klimaatverandering en Energietransitie draagt de GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Tijdens het vierde kwartaal van 2022 is er het meeste kapitaal binnen dit thema opgevraagd; vier van de bestaande investment partners hebben kapitaal opgevraagd voor berdrijven en projecten die binnen het Klimaatverandering en Energietransitie thema vallen. Door deze additionele allocatie nam de blootstelling van de GIP aan het thema Klimaatverandering en Energietransitie opnieuw fors toe. 
EIF, de investeringspartner van de GIP die durfkapitaal toezegt aan startende bedrijven die zich richten op klimaatoplossingen, riep in het vierde kwartaal kapitaal af om de investeringen in AMP en T8N te financieren. AMP, een bedrijf dat in de Verenigde Staten is gevestigd, biedt zowel hardware- als softwareoplossingen voor het opladen, ontladen en onderhoud van elektrische voertuigen. The Eight Notch, afgekort als T8N, heeft een softwareoplossing ontwikkeld die pakketzendingen met een gemeenschappelijke bestemming identificeert en samenvoegt. Deze oplossing zorgt voor significant lagere kosten en emissies voor vervoerders als UPS en FedEx. 
Trill Impact, de GIP-investeringspartner voor Private Equity Buy-out in Noord-Europa, heeft kapitaal afgeroepen om haar investering in RakSystems te financieren, dit is een transactie die Trill Impact eerder in het jaar heeft afgerond. RakSystems, een Fins bedrijf, is één van de meest toonaangevende organisaties in Scandinavië op het gebied van duurzame bouwdiensten zoals inspecties, energieanalyses, certificering en renovatieprojecten. 
KGAL, de Duitse investeringspartner waarvan de GIP momenteel twee fondsen in haar portefeuille heeft, investeert in de ontwikkeling van windparken en zonne-energieparken in Europa. KGAL bleef goede vooruitgang boeken met de ontwikkeling van de portefeuillebedrijven en projecten tijdens het kwartaal, wat resulteerde in een aanzienlijke kapitaalbehoefte voor het meest recent gelanceerde fonds (ESPF 5). Het nieuw afgeroepen kapitaal werd onder meer gebruikt voor de financiering van de bouw van zonne-energiecentrales en windparken in Italië. Al deze investeringen zullen binnenkort een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit aan het netwerk toevoegen. 

GIP’s nieuwe investeringspartner binnen dit thema, Impax, heeft een aanzienlijk bedrag aan kapitaal opgevraagd om zowel de reeds bestaande als enkele meer recente investeringen te financieren. De bestaande portefeuille bestaat uit verschillende platformdeals gericht op de ontwikkeling van windmolenparken en zonne-energiecentrales in Duitsland, Polen, Griekenland en Italië. De meest recente platformdeals zijn gericht op de ontwikkeling van zonnecentrales in Italië, Ierland en de VS.

De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op de impactmogelijkheden in India, aangezien het investeringsteam van de GIP in december 2022 het land heeft bezocht. Het doel van deze trip was gericht op (1) het ervaren van de lokale impact die portefeuillebedrijven bereiken, (2) het (her)beoordelen van de investeringspartners in haar dagelijkse werkzaamheden, en (3) identificeren van nieuwe investeringsmogelijkheden. 

Download het rapport

Disclaimer
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Van Lanschot Kempen Investment Management.

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Van Lanschot Kempen Investment Management geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer