Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
16 januari 2024

Vijf jaar wereldwijd beleggen in beursgenoteerde infrastructuur

Deze maand bestaat het Global Listed Infrastructure Fund van Van Lanschot Kempen Investment Management vijf jaar. Het in januari 2019 geïntroduceerde fonds belegt wereldwijd, ook in opkomende markten, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die zich in hoofdzaak bezighouden met infrastructuur. De sectoren waarin wordt belegd lopen uiteen van luchthavens, tolwegen, havens en de opslag van olie en gas tot telecomtorens, satellieten en (gereglementeerde) nutsvoorzieningen. Het fonds biedt beleggers een eenvoudige manier om een wereldwijd belang op te bouwen in infrastructuurondernemingen die zijn genoteerd op internationale aandelenmarkten. Doelstelling van het fonds is voor beleggers een rendement op lange termijn te realiseren door middel van zowel vermogensgroei als inkomsten.
 
Jags Walia, hoofd Global Listed Infrastructure: 
“In de afgelopen jaren heeft de wereld meerdere transformaties doorgemaakt en infrastructuur stond elke keer in het middelpunt daarvan. Wij geloven dat strategische investeringen in infrastructuur een voorwaarde zijn voor positieve verandering en wij zijn verheugd dat dit tot uiting komt in ons fonds, waarvan het beheerd vermogen sinds de introductie is gegroeid van EUR 5 miljoen naar EUR 150 miljoen. Nu wij ons eerste lustrum vieren, wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze klanten voor hun vertrouwen en betrokkenheid en aan het team voor de fascinerende jaren die wij tot dusver samen hebben meegemaakt. Wij kijken ernaar uit om gebruik te maken van nieuwe kansen om in de komende jaren onze beleggingspijplijn verder uit te breiden en onze impact te vergroten.”  

Positieve verandering
Gegeven dat de infrastructuursector een essentiële rol speelt bij het faciliteren van de wereldwijde energietransitie, wil het fonds een bijdrage leveren aan positieve verandering door milieu- en maatschappelijke kenmerken te stimuleren. Er is geen index aangewezen als referentiebenchmark, maar het fonds streeft naar een CO2-intensiteit die lager is dan vereist om in 2025 uit te komen op een vermindering van 7%. Hierbij wordt het ‘comply or explain’-principe toegepast. 

Het fonds biedt de mogelijkheid om te beleggen in een actief beheerde portefeuille met beursgenoteerde ondernemingen die voor beleggers een rendement op lange termijn oplevert via investeringen in en het beheer van infrastructuur in diverse sectoren overal ter wereld.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Specifieke risico's voor beleggingen in onze beursgenoteerde infrastructuurstrategie zijn beperkte verhandelbaarheid, regelgevende, politieke en operationele risico's.

Lees meer over Infrastructuur

Disclaimer  

Dit is een marketingbericht

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid vindt u hier en hier.     

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Sub-Fonds”) is een Sub-Fonds van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan het fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten, alsook het jaarverslag en halfjaarverslag en de statuten van het Fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management).

Het Sub-Fonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Sub-Fonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.  

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer