Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 april 2024

Visie op Asset Allocatie

In maart steeg de wereldwijde aandelenindex van MSCI voor de vijfde maand op rij. De stijging was wel wat gematigder dan in februari. Een positief scenario, waarbij vooral de Amerikaanse economie weinig last heeft van de renteverhogingen door de Fed, is meer en meer in aandelenprijzen verdisconteerd. Aandelen van geïndustrialiseerde landen deden het beter dan die van opkomende markten en binnen de geïndustrialiseerde landen noteerde Europa een sterkere stijging dan de VS. De aandelenrally werd wel breder gedragen. Waarde-aandelen deden het beter dan groeiaandelen en small caps beter dan large caps. Marktrentes daalden iets meer in Europa dan in de VS en iets meer aan de lange dan aan de korte kant van de rentecurve. Maar de bewegingen waren beperkt. Ondanks al krappe risico-opslagen op bedrijfsobligaties, daalden die opslagen toch weer wat in maart.

Hieronder kunt u de nieuwe visie op asset allocatie van april downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • 'No landing' scenario voor de VS lijkt ons te optimistisch
 • Moet de Fed de rente wel verlagen?
 • Winst nemen op overweging Japanse aandelen
Download de asset allocatie

Lees meer insights

Disclaimer
Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document dient slechts ter informatie. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies, biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer