Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
7 februari 2022

Visie op Asset Allocatie Februari

“Zoals januari gaat, zo gaat het jaar” luidt een oude beurswijsheid. En oppervlakkig gezien lijkt dat ook zo voor de S&P500 vanaf 1964 en de AEX vanaf 1984. Voor beide beurzen geldt namelijk dat in zo’n twee derde van de jaren een positieve maand januari gevolgd wordt door een positief jaar of een negatieve januari door een negatief jaar. Maar dit komt vooral door de positieve gevallen. In ruim de helft van de jaren is zowel januari als het jaar positief. Beurzen gaan nou eenmaal vaker omhoog dan omlaag. Zelfs als januari negatief is, is er een iets grotere kans op een positief jaar dan op een negatief jaar. Kortom, er is nog hoop voor 2022.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van februari downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Fed schakelt nog wat bij na hoge inflatiecijfers; geen troost voor beleggers
 • ECB lijkt markten voor te bereiden op beleidswijziging
 • Economische groei tijdelijk in een dip
 • Beleggingsbeleid: vasthouden aan positieve visie op aandelen
   
2022, 7 februari

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer