Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 Januari 2023

Visie op Asset Allocatie januari

Het jaar 2022 gaat de boeken in als een zeer moeizaam jaar voor beleggers. Vrijwel alle brede beleggingscategorieën boekten verliezen, veelal meer dan 10% op basis van totaalrendementen. En zelfs een eindejaarsrally zat er niet in voor beleggers. De aandelenrally die in oktober was begonnen, stokte begin december. In de laatste maand van het jaar verloor de wereldwijde aandelenindex van MSCI 4,0% , waarbij geïndustrialiseerde landen (-4,3%) wat meer omlaag gingen dan opkomende markten (-1,6%). In de VS (-5,9%) en Japan (-4,7%) waren de verliezen groter dan in de eurozone (-3,5%) en het VK (-1,6%). Boosdoeners waren twijfels over de economische groei, neerwaartse bijstellingen van winstverwachtingen en oplopende rentes. 

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van Januari downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • We verwachten nog steeds een recessie in Europa en in de VS
 • Centrale banken gaan rentes verder verhogen
 • Nog voorzichtige asset allocatie
2023, 9 Januari

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer