Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
14 juli 2022

Visie op Asset Allocatie juli

Cash is King was het adagium voor beleggers in juni. Alle brede beleggingscategorieën noteerden verliezen. Dat betekent overigens niet dat er geen verschillen te zien waren. Grondstoffen noteerden een negatief totaalrendement van bijna 11%, wereldwijde aandelen ruim 8%. Vastgoed en hoogrentende bedrijfsobligaties moesten vergelijkbare verliezen slikken, terwijl de schade bij obligaties van opkomende markten iets beperkter was. Veilige beleggingscategorieën deden hun naam alleen maar eer aan door de verliezen te beperken. Goud verloor 1,6% en het negatieve rendement op staatsobligaties bleef beperkt tot 0,9% in de VS en 1,9% in de eurozone.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van juli downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Markten laveren tussen inflatie- en recessievrees
 • Financiële condities worden snel krapper 
 • Zijn hoge winstverwachtingen houdbaar?
 • Beleggingsbeleid: licht onderwogen aandelen
2022, 14 juli

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer