Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
10 juli 2023

Visie op asset allocatie juli

Doordat centrale bankiers bleven hameren op verdere renteverhogingen, stegen rentes in juni. Zowel korte als lange rentes en in de VS, Duitsland en het VK. Vooral de stijging met bijna 1%-punt van de tweejaarsrente in het VK viel op. Rentes in het VK staan inmiddels hoger dan tijdens de crisis rond de begroting van de regering-Truss in september en oktober vorig jaar.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van Juli downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Voorlopende indicatoren wijzen op afkoeling
 • Centrale banken hameren op verdere renteverhogingen
 • Voorzichtig beleggingsbeleid gehandhaafd
2023, 11 Juli

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer