Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
9 November 2022

Visie op Asset Allocatie november

Beleggers waren in oktober beduidend optimistischer dan in voorgaande maanden. De Amerikaanse Dow Jones aandelenindex boekte met een winst van 14% zelfs het beste maandresultaat sinds januari 1976. Maar dat zegt vooral iets over de samenstelling van de Dow, waarin grote ondernemingen uit de energiesector, industriële bedrijven en banken zijn oververtegenwoordigd. De technologiesector, waar grote bedrijven als Meta en Alphabet flinke klappen kregen, is in de Dow juist ondervertegenwoordigd. Dus kijken we toch maar weer liever naar de S&P500, die 8% won, maar daarmee nog niet herstelde van de verliezen in augustus en september. De performance van Europese aandelen was, in lokale valuta, vrijwel gelijk aan die van de VS, terwijl aandelen uit opkomende markten een verlies van ruim 3% moesten incasseren.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van November downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Optimisme onder aandelenbeleggers voorbarig
 • Cijferseizoen geeft weinig richting voor aandelen
 • Onderweging eurozone staatsobligaties verkleind
2022, 9 November

Visie op asset allocatie

Download

Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer