Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
12 februari 2024

Visie op asset allocatie

Na een aarzelende start van het jaar wisten aandelenmarkten de weg omhoog weer te vinden. Per saldo leverde dat in de VS en in Europa kleine plusjes op, terwijl Japan een zeer sterke maand kende. Aandelen uit opkomende markten verloren juist terrein. Ook op obligatiemarkten was het rustig. Na twee maanden met rentedalingen gingen rentes in januari juist weer wat omhoog. Het positieve sentiment was ook te zien in bedrijfsobligaties en obligaties van perifere eurozonelanden, waarvan risico-opslagen overwegend kleine dalingen lieten zien. Met hogere olieprijzen en dalende prijzen van basismetalen en goud waren grondstoffen nagenoeg onveranderd. Vastgoed moest een deel van de forse winsten in november en december weer afstaan.

Hieronder kunt u de nieuwe Visie op Asset Allocatie van februari downloaden. Deze maand staan de volgende zaken centraal:

 • Aandelenweging van onderwogen naar neutraal
 • Kans op zachte landing VS neemt toe
 • Japanse beurs blijft aantrekkelijk
Download de asset allocatie
Lees meer insights
Disclaimer
Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document dient slechts ter informatie. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies, biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen.
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer