Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands
5 april 2022

Waarom actief aantrekkelijk is: de argumenten voor engagement

Hoe en wanneer we een engagement moeten aangaan met een onderneming over onderwerpen die uiteenlopen van lonen tot de opwarming van de aarde, is een heet hangijzer. Kempen is van mening dat actieve engagement bijdraagt aan het opbouwen van waarde op lange termijn bij ondernemingen, maar dat er wanneer het onderwerpen zoals het klimaat betreft, ook voor moet worden gezorgd dat de concrete uitstoot afneemt, niet alleen de uitstoot die is gerelateerd aan de portefeuille.

Kempen gelooft voor 100% in actief portefeuillebeheer: de weg naar een duurzame toekomst is niet geplaveid met goud, maar wel met goede aanwijzingen. Wij passen al ruim 20 jaar een proactieve benadering toe, waarbij we streven naar verstrekkende engagement en betrokken aandeelhouderschap voor de lange termijn. Wij noemen dit The Real Active. Wij gaan in gesprek met zowel grote als kleine ondernemingen, om deze te stimuleren en te helpen de bedrijfsvoering zodanig te verbeteren dat dit leidt tot positieve maatschappelijke, ecologische en financiële uitkomsten.

Methodologie voor actief beheer
Ten eerste nemen wij geen genoegen met vrijblijvende engagement. Om ervoor te zorgen dat onze engagementactiviteiten echt impact en succes hebben, stellen we duidelijke doelen en tijdslijnen vast (zie afbeelding) en willen we voor elke engagement elk half jaar in ieder geval één nieuwe mijlpaal bereiken.

In 2021 hebben wij ons vaker beziggehouden met milieu- en governancekwesties dan met maatschappelijke onderwerpen. Klimaatverandering was hierbij het belangrijkste onderwerp. U kunt meer lezen over onze aanpak in het Jaarverslag betrokken en duurzaam beleggen van Kempen.

Figuur 5: Milestone Methodology


Bron: Kempen 2021

Het gaat niet alleen om ons 
Onze aanpak houdt voor een deel in dat wij op holistische wijze kijken naar uitdagingen, zoals de transitie naar een economie met een lage CO2 uitstoot, en onze engagement zodanig inrichten dat de concrete uitstoot wordt verminderd, niet alleen de uitstoot die kan worden teruggevoerd op de belangen in onze portefeuille. 

De staalindustrie, bijvoorbeeld, is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het zou voor Kempen heel eenvoudig zijn om gewoon alle belangen in deze sector te verkopen en te roepen dat we het juiste doen. Maar we zijn ons er ook van bewust dat staal essentieel is voor de wereldeconomie en dat we staal nodig hebben voor het bouwen van faciliteiten voor het opwekken van duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen. 

Wij passen daarom een op de lange termijn gerichte beleggings- en engagementstrategie toe voor ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is onze aanpak m.b.t. Befesa. Befesa is wereldwijd marktleider op het gebied van de behandeling van industrieel afval uit de staalindustrie. De onderneming speelt een cruciale rol bij de productie van staal uit gerecycled schroot, wat op zich veel duurzamer is dan de productie van primair staal op basis van ijzererts. Bij de productie van gerecycled staal wordt tot wel zeven keer minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van primair staal. Befesa is in staat per jaar 999.000 ton  staalstof te recyclen. Hiermee wordt de (extra) uitstoot die zou ontstaan bij de productie van primair staal vermeden.

Door op te treden als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn, konden we Befesa helpen om noodzakelijke verbeteringen te inventariseren en uit te voeren. Naar aanleiding hiervan heeft Sustainalytics de inschaling van het ESG-risico voor de onderneming aangepast van Gemiddeld naar Laag. Wij hebben onze engagement met Befesa voortgezet om verdere verbeteringen tot stand te brengen en Befesa heeft toegezegd dat het eerstvolgende duurzaamheidsverslag wordt verbeterd. De onderneming zal hierin ingaan op initiatieven voor het verminderen van de CO2-uitstoot en zal doelstellingen hiervoor in het verslag opnemen. 

Engagement met zowel grote als kleine bedrijven
De oorsprong van Kempen gaat terug naar actief aandeelhouderschap, want voor onze allereerste beleggingen werkten wij heel nauw samen met kleine Nederlandse bedrijven. Small caps kunnen door hun aard heel duidelijk profiteren van engagement. Kempen kan als belegger invloed uitoefenen om hun bedrijfsactiviteiten duurzamer te maken. 

Tijdens onze engagement met Fujitec, een Japanse producent van liften en roltrappen, constateerden we bijvoorbeeld dat de onderneming herhaaldelijk onvoldoende presteerde op terreinen zoals corporate governance en de communicatie met stakeholders. Na jarenlange niet-aflatende constructieve engagement achter gesloten deuren, die slechts deels effectief was, hebben we de ongebruikelijke stap genomen om publiekelijk een beroep te doen op het bestuur om maatregelen te nemen. Tot ons genoegen heeft Fujitec vervolgens toezeggingen gedaan en de voorgenomen verbeteringen met betrekking tot de kapitaalallocatie en corporate governance zouden een positief effect moeten hebben op de concurrentiepositie. Dit is positief voor alle stakeholders. 

Engagements met sommige van de grootste mondiale multinationals vereisen een andere aanpak. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om samen te werken met gelijkgestemde beleggers, maar dit kan evenveel impact hebben.

Wij treden op dit moment op als lead en supporting investor voor verschillende engagements van Climate Action 100+, het grootste engagementinitiatief van aandeelhouders ter wereld, en na een dialoog met Royal Dutch Shell in april 2020 heeft deze onderneming haar klimaatstrategie radicaal aangepast en beter afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. Shell wil nu in 2050 de netto uitstoot naar nul hebben gereduceerd. Wij volgen dit plan nauwlettend. 

Ook hebben wij na een engagement van onze kant een verandering waargenomen bij Coats Group, een Britse producent van garens. Coarts heeft de invoering van een leefbaar loon versneld en heeft in 2021 maatregelen genomen om het loon van medewerkers in vier landen te verhogen naar een leefbaar niveau. 

Als engagement niet werkt, zijn wij bereid ons kapitaal terug te trekken
Kempen gelooft in de kracht van actief beheer, maar wanneer engagement als aandeelhouder niet de gewenste resultaten oplevert, schrikken we er niet voor terug om ons belang in de onderneming te verkopen.  Zo heeft Kempen na jarenlange pogingen om een engagement gericht op verandering te voeren met Exxon Mobil, haar belang van USD 28,98 miljoen verkocht, omdat het klimaatbeleid volgens ons te laat kwam en te weinig inhield.

Verder hebben we, afgezien van het verwoestende humanitaire effect, gezien dat gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende economische sancties zich als een olievlek hebben verspreid over de wereld. Dit heeft geleid tot enorme uitschieters van de energieprijs en heeft ernstige directe gevolgen voor de industrie. Hoewel de portefeuilles van Kempen nauwelijks beleggingen in de Russische economie bevatten, zijn wij bereid om hetzelfde soort maatregelen te nemen om ‘het Kremlin eruit duwen’.  Het bevriezen van bezittingen of volledige verkoop kan in dit verband worden gezien als een noodzakelijke strategie.

Actief vermogensbeheer maakt verschil: voor onze mensen, voor de medewerkers van ondernemingen en voor onze aarde.  Verantwoord beleggen is de kern van onze strategie en engagements voor de lange termijn zorgen ervoor dat wij rechtstreeks belang hebben bij verandering en invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop  ondernemingen duurzaamheid aanpakken, zodat significante, betekenisvolle veranderingen plaatsvinden.

Lees de hele nieuwsbrief

ESG nieuwsbrief maart

Download

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde cijfers zijn bruto rendementscijfers, hier zijn nog geen kosten op in mindering gebracht. Afhankelijk van de gekozen productstructuur kunnen de kosten variëren, dit zal effect hebben op het netto rendement.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer