Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Regeneratieve landbouw

Actief beheer en wereldwijde toegang tot duurzaam grondbezit

Doelstelling

Wij beleggen in landbouwgrond wereldwijd, met als doel een omslag van conventionele naar regeneratieve landbouwsystemen te bevorderen en vermogensgroei ten behoeve van onze klanten te realiseren.

Filosofie

Wij zijn van mening dat landbouwgrond:

 • een aantrekkelijk financieel rendement genereert uit meerdere bronnen, onder meer gewasopbrengsten, productiviteitsverbeteringen, waardestijging van grond en CO2-afvang;
 • waardevast is: het gaat om fysieke beleggingen en doordat vruchtbare gronden schaarser worden, is het neerwaarts risico beperkt;
 • een positieve impact heeft in de vorm van de productie van gezond voedsel, de verbetering van biodiversiteit, de beperking van de opwarming van de aarde en de bevordering van circulaire landbouw;
 • een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties levert; en
 • de diversificatie van beleggingsportefeuilles kan versterken: voor landbouwgrond gelden andere rendementsfactoren dan voor traditionele beleggingscategorieën.

Aanpak

Ons beleggingsteam werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van lokale agrarisch specialisten om:

 • een goed gespreide portefeuille van agrarisch vastgoed wereldwijd te beheren, met de focus op ontwikkelde landen;
 • in een verscheidenheid van agrarische bedrijven (zowel jaarlijkse als meerjarige teelten) te beleggen;
 • vooral middelgrote agrarische bedrijven (EUR 10 – 25 miljoen) te steunen en onze beleggingen met de ambities van deze bedrijven mee te laten groeien; en
 • een bijdrage aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen te leveren door de voortgang van beleggingen te bepalen en tegen duidelijke ESG-doelstellingen te toetsen.

Ontmoet ons beleggingsteam en ontdek hun innovatieve benadering van regeneratieve landbouw.
Download het strategie-overzicht
Video

Covadonga citrusboomgaard

Covadonga is een citrusboomgaard, met de nadruk op mandarijnen en premium sinaasappelen. Het project omvat 220 hectare natuurgebied dat kansen biedt voor biodiversiteitsprojecten.

Video

Herdade do Monte Branco boerderij

Herdade do Monte Branco is een ongerepte olijfboomgaard. Ooit was dit 160 hectare droog land, verdeeld over 18 kleine boeren. Nu is dit één boomgaard, waar twee belangrijke biodiversiteitszones worden hersteld.

Video

Kun je goeddoen en het goed doen?

Het SDG Farmland Fund maakt beleggen in duurzame reële activa mogelijk - met meetbaar resultaat.

Ontsluit het potentieel van natuurlijk kapitaal

Leer meer over deze opkomende beleggingscategorie. Vul onderstaand formulier in om het whitepaper te downloaden

Invoervelden gemarkeerd met * zijn verplicht

Meer information over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de privacy statement van op de website. Deze site is beveiligd met reCAPTCHA, de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

https://www.vanlanschotkempen.com/-/media/files/documents/investment-management/farmland-campaign-files/vlk-farmland-whitepaper-v1.ashx?h=600&iar=0&w=720&hash=2634DA21066FAB3D05BB00C3AD33467E
Landbouw voor een betere toekomst

Overzicht van regeneratieve landbouw

Landbouw speelt een rol in verscheidene uitdagingen waar onze samenleving zich op dit moment voor gesteld ziet, zoals de verslechtering van de bodemkwaliteit, productie van voldoende voedsel, de afname van biodiversiteit en de opwarming van de aarde. Intensieve moderne landbouwmethodes hebben sterk bijgedragen aan het ontstaan van deze problemen. 
Regeneratieve landbouw biedt oplossingen. Wij zijn van mening dat beleggers  de transitie naar een duurzamere landbouw actief zouden kunnen ondersteunen en dat duurzame landbouwgrond een belangrijkere plaats kan innemen in de beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. Dit kan op langere termijn aantrekkelijke inkomsten en vermogensgroei opleveren.
In dit rapport kijken wij hoe regeneratieve landbouw werkt aan het herstel van de bodem, wat het verschil is met conventionele landbouwmethodes en waarom het noodzakelijk is om nu actie te ondernemen. 
 
Download rapport
Case study

Impact maken met regeneratieve landbouw

Deze koalapopulatie in Australië heeft een veilige toekomst dankzij regeneratieve landbouw. Bekijk de video

Regeneratieve Landbouw Insights

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Ga naar fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team:

Richard Jacobs Van Lanschot Kempen

Richard Jacobs

Co-head Private Markets

Sven Smeets Van Lanschot Kempen

Sven Smeets

Managing Director

Bram Bikker Van Lanschot Kempen

Bram Bikker

Portfolio Manager

Jorrit Willigers Van Lanschot Kempen

Jorrit Willigers

Director

Tim van den Pol Van Lanschot Kempen

Tim van den Pol

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer