Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Entree Van Lanschot Kempen Beethovenstraat 300 Amsterdam

Governance

 • Corporate Governance Code
 • Beloningsbeleid
 • Statuten
 • Code Banken

Op deze pagina leest u meer over onze corporate governance, onder andere hoe we de Code Banken hebben geïmplementeerd bij Van Lanschot Kempen NV.

  Corporate Governance Code

  Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze Code is in werking getreden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017. Van Lanschot Kempen heeft de Code in 2022 volledig toegepast. Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2022 in het hoofdstuk Corporate Governance (p. 98-104) en in de paragraaf Dutch Corporate Governance Code (p. 100).

  Naar het jaarverslag

  Beloningsbeleid

  Wij geloven in het belonen van duurzame prestaties op de lange termijn om onze strategie te realiseren. Dit wordt weerspiegeld in ons beloningsbeleid dat is gericht op het bieden van een gebalanceerd, duurzaam en competitief beloningspakket.
  Lees meer

  Statuten

  Download

  • Statuten Van Lanschot Kempen NV

  Code Banken

  Op 1 januari 2015 is een vernieuwde Code Banken in werking getreden. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht was, is door deze Code Banken vervangen. De Code Banken bevat principes op het gebied van beheerste en integere bedrijfsvoering, governance, risicobeleid, audit en beloningsbeleid.

  De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met een zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende bankvergunning. De Code Banken is van toepassing op Van Lanschot Kempen NV. 

  Download

  • Code Banken NVB 2015

  Toepassing van de Code Banken

  Iedere bank vermeldt op haar website op welke wijze zij de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast. Indien van toepassing geeft de bank gemotiveerd aan waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast ('comply or explain').

  Van Lanschot Kempen NV voldoet aan de Code Banken en heeft in 2022 de principes van de Code Banken volledig toegepast.

  In het document hieronder is per artikel van de Code Banken uiteengezet op welke wijze Van Lanschot Kempen de Code Banken in 2022 heeft toegepast. 

  Download

  • Overzicht implementatie code banken 2022 per artikel

  Volledig gefocust op uw toekomst

  PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENt

  • Kantoren
  • Business Professionals
  • Executives
  • Medici
  • Ondernemers
  • Wealth Management
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS


  Investment Management


  INVESTMENT BANKING  © Van Lanschot Kempen NV 2023
  Veiligheid
  Privacy & cookies
  Disclaimer
  Financiële instellingen