Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Entree Van Lanschot Kempen Beethovenstraat 300 Amsterdam

Governance

 • Juridische structuur
 • Statuten
 • Extern toezicht
 • Corporate Governance Code
 • Code Banken
 • Beloningsbeleid

Juridische structuur

Van Lanschot Kempen NV is een structuurvennootschap. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is een dochteronderneming van Van Lanschot Kempen NV.

Informatie over onze dochteronderneming Van Lanschot Kempen Investment Management NV vindt u hier:
Naar Investment Management

Statuten

Download

 • Statuten Van Lanschot Kempen NV (PDF)

Extern toezicht

Van Lanschot Kempen NV staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Kijk voor meer informatie op de websites van:
De Nederlandsche Bank N.V.Autoriteit Financiële Markten

Corporate Governance Code

Op 20 december 2022 is de geactualiseerde Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze Code is in werking getreden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023. Van Lanschot Kempen heeft de Code in 2023 volledig toegepast. Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2023 in het hoofdstuk Corporate Governance (p. 112-118) en in de paragraaf Dutch Corporate Governance Code (p. 114).

Naar het jaarverslag

Code Banken

Op 1 januari 2015 is een vernieuwde Code Banken in werking getreden. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht was, is door deze Code Banken vervangen. De Code Banken bevat principes op het gebied van beheerste en integere bedrijfsvoering, governance, risicobeleid, audit en beloningsbeleid.

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met een zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende bankvergunning. De Code Banken is van toepassing op Van Lanschot Kempen NV. 

Download

 • Code Banken

Toepassing van de Code Banken

Iedere bank vermeldt op haar website op welke wijze zij de Code Banken in het voorgaande jaar heeft toegepast. Indien van toepassing geeft de bank gemotiveerd aan waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast ('comply or explain').

Van Lanschot Kempen NV voldoet aan de Code Banken en heeft in 2023 de principes van de Code Banken volledig toegepast. In het document hieronder is per artikel van de Code Banken uiteengezet op welke wijze Van Lanschot Kempen de Code Banken in 2023 heeft toegepast. 

Download

 • Overzicht implementatie code banken 2023 per artikel

Beloningsbeleid

Wij geloven in het belonen van duurzame prestaties op de lange termijn om onze strategie te realiseren. Dit wordt weerspiegeld in ons beloningsbeleid dat is gericht op het bieden van een gebalanceerd, duurzaam en competitief beloningspakket.
Lees meer

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij