Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Beloningsbeleid

Wij geloven in het belonen van duurzame prestaties op de lange termijn om onze strategie te realiseren. Dit wordt weerspiegeld in ons beloningsbeleid dat is gericht op het bieden van een gebalanceerd, duurzaam en competitief beloningspakket.

  Sinds 2015 bestaat de beloning van de leden van de Raad van Bestuur alleen uit een vaste beloning (geen variabele beloning) en voor een significant deel uit aandelen met een lock-up periode van vijf jaar, in combinatie met richtlijnen voor aandelenbezit. Deze beloningsstructuur creëert een sterke focus op de duurzame continuïteit van de onderneming op de lange termijn.

  De beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen dient de verantwoordelijkheden van de functie en de tijdsbesteding te reflecteren en dient een adequate uitoefening van de functie te stimuleren. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van de onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen alleen een vaste beloning.

   

  Beleid tijdens algemene vergadering goedgekeurd
  Op 28 mei 2020 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het beloningsbeleid goedgekeurd voor de Raad van Bestuur (pdf) met een meerderheid van 93,7% van de uitgebrachte stemmen en de Raad van Commissarissen (pdf) met een meerderheid van 100% van de uitgebrachte stemmen.

   

  Engagementdialoog
  Ter voorbereiding op de algemene vergadering in 2020 heeft een delegatie van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen gesprekken gevoerd met een groot aantal aandeelhouders, stemadviseurs, de ondernemingsraad, politieke partijen en verschillende klanten van Private Banking, Asset Management en Merchant Banking.

  Tijdens deze gesprekken is een toelichting gegeven op de herziene Aandeelhoudersrichtlijn, het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Commissarissen, de visie van de Raad van Commissarissen op de manier waarop het beloningsbeleid kan worden ingericht om waardecreatie te bevorderen op de lange termijn en de Nederlandse context. De dialoog met onze stakeholders was zeer constructief. Het was erg waardevol om hun mening te krijgen over de beloning van bestuurders in het algemeen en het beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen in het bijzonder.

  Meer informatie

  Meer informatie over beloning binnen Van Lanschot Kempen is beschikbaar in het Remuneratierapport en de overige documenten hieronder.

  • Beloningsbeleid Raad van Bestuur - Engelstalig
  • Beloningsbeleid Raad van Commissarissen - Engelstalig
  • Remuneratierapport 2023 - Engelstalig
  • Pillar 3 disclosures 2023 - Engelstalig

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij