Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Onze strategie

Van Lanschot Kempen is een goed gekapitaliseerde, winstgevende, onafhankelijke wealth manager met een sterke specialistische positie en een geschiedenis die ver teruggaat. Met onze persoonlijke, klantgerichte aanpak, kennis en ervaring en door onze unieke combinatie van activiteiten, onderscheiden we ons van de concurrentie in de door ons geselecteerde marktsegmenten en bieden we kansen voor groei.

  Onze strategische ambitie is om, ook dankzij onze sterke klantrelaties, duurzame en winstgevende groei te realiseren, met behoud van een capital-light balans. We streven naar een groei van 10% aan beheerd vermogen (assets under management of AuM) per jaar. Die groei kan autonoom zijn of met overnames en/of koersresultaten worden gerealiseerd.

  Onze strategische pijlers

  Om onze strategische ambitie te kunnen realiseren, hebben we vijf strategische pijlers gedefinieerd. De pijlers zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling.

  Groeiversnellers: autonoom en door overnames  
  Een zo goed en volledig mogelijk begrip van wat onze klanten nodig hebben, versnelt onze autonome groei en helpt ons relevant te blijven. We anticiperen op wat er nodig is om de doelen van de klant te bereiken, op een zo duurzaam mogelijke manier. In plaats van één product of merk zoeken klanten veelal een oplossing die aan meerdere behoeften voldoet. 

  De laatste jaren hebben we onze activiteiten en ons klantaanbod met succes uitgebreid met bolt-on acquisities, partnerships en (de overname van) teams. We focussen op overnamekansen die onze positionering als specialist versterken, maar zorgen tegelijkertijd voor een evenwichtige assetmix en een capital-light balans. Met onze gedisciplineerde benadering richten we ons op risico’s beperken, succesvol integreren en klantrelaties onderhouden. 
  5 strategische pijlers
  Vooruitgang door digitalisering en advanced analytics
  Veranderingen in de behoeften van klanten en economische ontwikkelingen vragen dat we snel reageren. Door technologie kunnen we onze productiviteit en dienstverlening verbeteren, namelijk processen versnellen, operationele fouten beperken en de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens verbeteren. Digitale interactie is belangrijk. Zowel klanten als medewerkers krijgen daardoor meer flexibiliteit. We kunnen onze persoonlijke aanpak daarmee voortzetten. We verzamelen en interpreteren gegevens. Op basis daarvan nemen we beslissingen over commerciële, operationele en beleggingsprocessen. Wij blijven op dit gebied de komende jaren aanzienlijk investeren in zowel innovatie als dataveiligheid.

  Realiseren van onze duurzame ambities
  We zijn een wealth manager met een langetermijnfocus. Dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve (niet-)financiële waarde op lange termijn. Wij willen klanten helpen door de drie fundamentele transities van deze tijd (energie, voedsel en materialen) heen te navigeren. Dat doen we met een actieve, betrokken benadering op basis van onze sterke beleggingsprincipes. In lijn met onze ondernemende aanpak eisen we een meetbare verbetering van onszelf, op zowel de korte als lange termijn. Het is onze ambitie om in 2030 onze CO2-voetafdruk met 50% te hebben verminderd. Op jaarbasis betekent dat een reductie van 7% in de CO2-uitstoot van onze fondsen, onze discretionaire management-oplossingen en onze eigen activiteiten.

  De kracht van de groep
  Binnen Van Lanschot Kempen vinden we elkaar in onze missie en vier waarden: persoonlijk, gespecialiseerd, ondernemend en daadkrachtig. Ons streven is om al onze klanten, collega’s en andere stakeholders een vergelijkbare en herkenbare ervaring te bieden wanneer ze zaken met ons doen. Ons merk weerspiegelt de uiteenlopende activiteiten die wij combineren. 

  Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, moeten wij oplossingen kunnen bieden die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

  Meebewegende organisatie
  In een op kennis en dienstverlening gebaseerde organisatie als de onze maken mensen het verschil. Hun vaardigheden en betrokkenheid bepalen de kwaliteit van de klantervaring. We investeren in onze medewerkers. Niet alleen zodat zij zich daardoor kunnen ontwikkelen tot vertrouwde en gespecialiseerde adviseur voor de klant, maar ook zodat ze zich nieuwe technologieën gemakkelijk eigen kunnen maken. We stimuleren continu professionele ontwikkeling. Zo willen we een diverse groep getalenteerde professionals aantrekken om onze klanten bij te staan. We geloven in langdurige relaties en dus is personeelsbehoud belangrijk voor ons: we bieden goede arbeidsomstandigheden, zorgen voor mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en leggen de nadruk op een inclusief werkklimaat. Als blijk van die wederzijdse waardering geven we onze mensen de kans om aandeelhouder in ons bedrijf te worden.

  Organisatiestructuur

  Organisatiestructuur Van Lanschot Kempen

  Inzicht in onze vorderingen

  In ons jaarverslag meten we (en rapporteren we over) de geboekte vorderingen aan de hand van onze strategische pijlers en onze (niet-)financiële KPI’s en doelstellingen. Op zoek naar een uitgebreid, geïntegreerd overzicht van onze prestaties?
  Download ons jaarverslag 2023

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij