Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Van Lanschot Kempen-bos

Van Lanschot Kempen is de eerste hoofdsponsor van StukjeNatuur. Deze stichting zet zich in voor klimaatbestendige natuurontwikkeling in heel Nederland. Het doel is om 10 miljoen inheemse klimaatrobuuste bomen te planten die onze bossen verrijken en aantrekkelijk maken voor flora en fauna. Met onze steun, in de vorm van het planten van bomen op drie locaties in Nederland, bereikt de stichting dat doel eerder. Hierdoor ontstaan op drie locaties Van Lanschot Kempen-bossen die bijdragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden.

  Plantdag 

  Samen met de experts aan het werk om  het bos beter bestand te maken tegen droge, warme zomers.

  Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen

  Bijdragen aan essentieel natuurbehoud

  Ons partnership met StukjeNatuur stelt ons in staat een bijdrage te leveren aan essentieel natuurbehoud en biodiversiteit in Nederland. We vinden het daarbij belangrijk om zowel onze klanten als onze medewerkers daarbij op een tastbare manier te betrekken: zij kunnen kiezen aan welk bos ze willen bijdragen en dat bos ook bezoeken. StukjeNatuur heeft een persoonlijke werkwijze waarin Van Lanschot Kempen zich sterk herkent. Daarom is StukjeNatuur de perfecte partner voor onze Van Lanschot Kempen-bossen.
  Meer weten?

  Drie locaties

  Wij zullen op verschillende locaties in Nederland klimaatrobuuste bomen planten: Chaam (Zuid-Nederland), Arnhem (Midden-Nederland) en Frederiksoord (Noord-Nederland).

  Gelders landschap bos spiegel

  Chaam (Gemeentebossen)
  Op het perceel Weymoutden is een schimmelaantasting ontstaan, waardoor de bomen snel in vitaliteit afnemen. Ook zien we in de buurt redelijk wat eiken in vitaliteit afnemen door klimaatverandering en verzuring. Wij zullen hier de aangetaste bomen vervangen door nieuwe aanplant van klimaatrobuuste bomen.

   

  Arnhem (Geldersch Landschap en Kasteelen)

  De bossen aan noordwestzijde van Arnhem behoren tot de bossen op de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest-Europa. Hier nemen wij revitaliserende maatregelen om het bos meer klimaatrobuust en biodivers te maken. 

   

  Frederiksoord (Stichting Maatschappij van Weldadigheid)
  Dit bos is ontstaan in de 19e eeuw toen daar in een Kolonie de toen zogenaamde ‘paupers’ perspectief op een beter bestaan werd geboden. Dit gebeurde door woeste gronden om te laten zetten naar landbouwgrond en bossen. Nu gaan wij dit bos meer biodivers maken én perspectief bieden in een veranderend klimaat. Zo blijft dit bos ook voor toekomstige generaties behouden.

  Partners in natuur

  Van Lanschot Kempen en Stichting StukjeNatuur bezegelen het nieuwe partnership op 10 mei 2023 in het bos bij Chaam in Noord-Brabant.

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij