Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Materialiteitsmatrix

Eén keer in de twee jaar houden we een uitgebreide enquête onder onze stakeholders over de onderwerpen die zij van materieel belang achten. De uitkomsten van die enquête worden verwerkt in een materialiteitsmatrix. Daaruit rollen de tien onderwerpen (van in totaal twintig) die voor onze stakeholders en Van Lanschot Kempen het belangrijkst zijn.

  Meer informatie over die materiële onderwerpen is te vinden in onze verslagen:
  Naar Rapportage & regelgeving

  Om onze prestaties en vorderingen te kunnen meten, hebben we vooral voor deze tien meest materiële onderwerpen (niet-)financiële streefdoelen geformuleerd in de vorm van Key Performance Indicators (KPI’s). Die laatste spelen een belangrijke rol bij de verankering van ons duurzaamheidsbeleid en het meten van de geboekte vorderingen.

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij