Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
IJburg zonne-energie

Governance en stakeholders

Verantwoording afleggen

 • Stakeholders
 • Materiële onderwerpen
 • Sponsoring
 • Lidmaatschappen

Onze governance

Om onze duurzaamheidsambities te realiseren, is een duidelijke governance aanwezig. Die bestaat uit een Sustainability Board en een aantal commissies. Het overkoepelende Corporate Sustainability Team vervult de rol van aanjager en coördinator en zorgt er daarmee voor dat duurzaamheid binnen de hele onderneming prioriteit heeft.

  In meer detail:

  • Stakeholder engagement policy
  • How we organise sustainability within Van Lanschot Kempen

  Engagement met stakeholders

  We voeren voortdurend gesprekken met onze stakeholders. Dat doen we onder andere bij ons jaarlijkse stakeholderevent, in gesprekken met klanten, via enquêtes, discussies met aandeelhouders, accountants en toezichthouders. Door die dialoog begrijpen we de belangen en verwachtingen van onze stakeholders en kunnen we daar iets mee doen. Die inzet voor actieve contacten met stakeholders is geïntegreerd in onze strategie en de bankierseed die alle medewerkers sinds 2015 ondertekenen.

  Lees meer over onze stakeholderevents

  Materiële onderwerpen

  Eén keer in de twee jaar houden we een uitgebreide enquête onder onze stakeholders over de onderwerpen die zij van materieel belang achten. Onze materialiteitsmatrix is daarvan de uitkomst. Voor de verankering van onze duurzame werkwijzen en het meten van geboekte vorderingen hebben we voor de tien meest materiële onderwerpen (van in totaal twintig) Key Performance Indicators (KPI’s) geformuleerd.

  Lees meer over onze materialiteitsmatrix

  Sponsoring

  Wij geloven dat vermogen meer is dan geld. In het kader van onze missie dragen we dan ook bij aan kunst, sport en de duurzame transities waarop we ons richten.

  Lees meer over sponsoring
  Samenwerking Van Lanschot Kempen en StukjeNatuur

  Lidmaatschappen

  Van Lanschot Kempen onderhoudt contact met toezichthouders (onder andere DNB en AFM) en ratingbureaus. Ook zijn wij lid van brancheorganisaties die de algemene belangen van financiële instellingen en vermogensbeheerders behartigen, zoals DUFAS. We hebben geen lobbykantoren of vertegenwoordiging in Den Haag of Brussel. Ook verstrekken we geen donaties of steun aan politieke partijen of campagnes.

  Van Lanschot Kempen is onder andere lid van:
  • Climate Action 100+
  • Coalitie Anders Reizen
  • DNB Platform voor Duurzame Financiering
  • Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)
  • Eumedion – Dutch Corporate Governance Forum
  • FAIRR Initiative
  • Global Impact Investor Network (GIIN)
  • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
  • Instititional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
  • Nature Action 100
  • Net Zero Asset Managers Initiative
  • Platform for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)
  • PRI Advance
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • UN Global Compact
  • Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij