Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
IJburg zonne-energie

Navigeren door transities

Energie, voedsel en materialen

 • Onze aandachtsgebieden
 • Onze beleggingsbenadering
 • Onze ambities en doelstellingen

Ondernemend duurzaam

Wij begeleiden onze klanten op weg naar een duurzame economie met onze ondernemende benadering. Daarbij staan drie belangrijke transities van dit moment centraal: energie, voedsel en materialen. Met de uitgebreide kennis en expertise die wij in huis hebben, helpen we onze klanten door die transities heen te navigeren.

We praten proactief met klanten en met de bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen. Samen formuleren we doelstellingen en werken we voortdurend aan de realisatie daarvan. Voor ons en voor toekomstige generaties. Dit vraagt om actief luisteren, slagkracht en het ontwikkelen van hechte, persoonlijke en langdurige relaties met onze klanten. Als duurzame ondernemers gebruiken we onze gespecialiseerde kennis om samen nieuwe producten en oplossingen te creëren.

  Onze aandachtsgebieden

  Op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) richten we ons op drie thema’s waarop we de meeste impact kunnen hebben en een belangrijke rol kunnen vervullen bij het vormgeven van een duurzamere toekomst: 

  Energie-transitie

  SDGs 7, 14 en 15

  Beperken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies

  Voedsel-transitie

  SDG 3

  Verbeteren van gezondheid en welzijn zodat mensen langer en beter leven

  Materiaal-transitie

  SDGs 8 EN 12

  Bewegen in de richting van circulaire productie en consumptie voor een slimmere economie

  Onze rol is om onze klanten in deze transities bij te staan en om de schadelijke effecten van economische bedrijvigheid op onze planeet te verminderen. Hoewel deze transities alle drie even belangrijk zijn, ligt onze primaire focus op dit moment op de energietransitie en de overgang naar een koolstofarme economie. Op de tweede plaats richten we onze aandacht op de voedseltransitie en het bevorderen van biodiversiteit. Meer hierover kunt u lezen in ons whitepaper: 
  Download whitepaper 'Navigeren door transities'

  Onze beleggingsbenadering

  Als wealth manager wordt onze grootste impact op het gebied van milieu en maatschappij bepaald door de manier waarop we het geld van onze klanten beleggen. We hebben dan ook een uitgebreid beleid geformuleerd ten aanzien van verantwoord beleggen. Dat beleid is gebaseerd op onze beleggingsfilosofie voor de lange termijn, in combinatie met onze benadering van actief eigenaarschap. We zijn namelijk van mening dat met een actief beheerde beleggingsportefeuille op de lange termijn de meeste waarde kan worden gecreëerd – zowel financieel, voor milieu en maatschappij en vanuit governance.

  We gaan als actief aandeelhouder over zeer uiteenlopende onderwerpen, onder andere op het gebied van milieu en maatschappij, in gesprek met fondsmanagers en bedrijven waarin we beleggen (engagement). Ook oefenen we stemrecht uit bij de aandeelhoudersvergaderingen. Is een fondsmanager of bedrijf waarin we beleggen niet bereid om aan onze minimumeisen te voldoen, dan kunnen we voor desinvestering kiezen.

  Daarnaast verzorgen we drie hoofdvormen van beleggingsoplossingen: verantwoord, duurzaam en impact. De basis voor al onze producten en oplossingen is verantwoord. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de richtlijnen van de OESO en de VN op het gebied van mensenrechten en arbeidsrecht. Ook voldoen we aan de normen voor corporate governance (deugdelijk bestuur) en stewardship (rentmeesterschap). We hebben het dan over ‘geen schade toebrengen’ oftewel ‘doing no harm’. Via onze duurzame en impactoplossingen richten we ons proactief op ‘doing good’. Dat wil zeggen dat we daarmee een positieve impact willen bewerkstelligen.
  Lees meer over ons beleid verantwoord beleggen

  Onze ambities en doelstellingen

  We hebben binnen Van Lanschot Kempen diverse ambitieuze doelstellingen geformuleerd die klimaatverandering moeten helpen tegengaan. Daarbij richten we ons op onze eigen activiteiten, op onze eigen balans en ons beheerd vermogen (assets under management of AuM). Ons doel is om in 2050 een 'net zero' wealth manager te zijn en we willen onze voetafdruk in 2030 met 50% verminderd hebben. We hebben hiervoor jaarlijkse doelstellingen geformuleerd:

  Eigen organisatie

  Vermindering directe CO2-uitstoot via onze eigen organisatie van 7% FTE per jaar.

  Balans

  Vermindering indirecte CO2-uitstoot via onze hypothekenportefeuille per geïnvesteerde euro in vergelijking met het voorgaande jaar.

  Assets under Management

  Vermindering CO2-voetafdruk van onze discretionaire AuM van 7% per jaar.

  Engagement

  Proactief de dialoog aangaan met bedrijven die > 50% vertegenwoordigen van de CO2-voetafdruk in een fonds.

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij