Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Betalingsproblemen voorkomen en oplossen

✔ Houd inzicht in uw financiële situatie
✔ Signaleer veranderingen op tijd
✔ Zoek samen met ons een oplossing

Uw geldzaken op orde

Het is belangrijk om zelf inzicht te hebben in uw inkomsten en uitgaven. Door goed bij te houden hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat, houdt u grip op uw financiële situatie. Verwacht u financiële veranderingen? Neem dan gerust vroegtijdig contact met ons op om te overleggen.

Neem contact op

Houd zelf grip op uw financiële situatie

Om u op weg te helpen wijzen wij u op de websites van Mijnpensioenoverzicht.nl en het Nibud en met goede, praktische informatie over onderwerpen als:

 • financiële planning
 • persoonlijk budgetadvies
 • inzicht in uw pensioensituatie
 • hulp bij schulden

 • Ook kunt u daar gebruikmaken van rekenprogramma’s om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige financiële positie. Hiermee vergroot u uw financiële bewustzijn én verkleint u de kans op achterstanden en verliezen. Met hulpmiddelen kunt u zelf een budgetoverzicht maken. Daarmee krijgt u meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Handig zijn bijvoorbeeld het stappenplan van het Nibud om uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven te plannen en de tool voor persoonlijk budgetadvies.

  Bijzonder Beheer bij Van Lanschot Kempen

  Uw persoonlijke omstandigheden kunnen dusdanig veranderen dat het nakomen van uw verplichtingen opeens niet meer zo vanzelfsprekend is. Bij Van Lanschot Kempen staan de afdelingen Intensief Beheer en Bijzonder Beheer voor u klaar om te helpen met oplossingen hiervoor vinden. In de brochure leest u hier meer over.
  Download de brochure

  Signaleer tijdig veranderingen in uw situatie

  Bij het aangaan van een financiering gaan we ervan uit dat u de rente- en aflossingsverplichtingen kunt nakomen. Maar in de praktijk kunnen omstandigheden veranderen, waardoor het nakomen van die verplichtingen niet meer zo vanzelfsprekend is. Uw inkomen kan bijvoorbeeld terugvallen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, echtscheiding of overlijden van uw partner. Of uw uitgaven kunnen toenemen.

  Om betalingsachterstanden voor te kunnen zijn is het belangrijk dat u veranderingen in uw financiële positie in een vroeg stadium signaleert. Voor ons kan er ook aanleiding zijn om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld bij een hogere roodstand op uw rekening dan afgesproken.

  Ziet u uw financiële situatie verslechteren?

  Dan zoeken we samen met u graag naar oplossingen. Onze specialisten van Intensief Beheer begeleiden u bij financiële tegenslag. Zij analyseren het probleem grondig om tot een structurele oplossing te komen. Hierdoor voorkomt u dat uw financiële situatie verder verslechtert. Daarnaast bespreken zij aan de hand van uw financiële positie en de vooruitzichten mogelijke oplossingen die op langere termijn financiële problemen kunnen voorkomen.

  Denk aan:
 • verlaging van uw hypotheeklasten door rentemiddeling
 • (tijdelijke) verlaging van de aflossingen op uw financiering
 • gebruiken van spaargeld en/of beleggingen
 • realiseren van besparingsmogelijkheden
 • Ook belangrijk om te weten

  Als u de maandelijkse rente over uw hypotheek niet betaalt, dan kan dit fiscale gevolgen voor u hebben. U mag dan geen gebruikmaken van uw hypotheekrenteaftrek over de niet-betaalde termijnen. Op de website van de Belastingdienst vindt u uitleg over de gevolgen van een betalingsachterstand.

  Een achterstand op uw betalingen moeten wij melden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie kan nadelige gevolgen hebben voor uw aanvraag van toekomstige financieringen. Door tijdig uw betalingen te voldoen, voorkomt u een negatieve melding aan het BKR.

  Kunt u uw schulden niet meer overzien? Dan kunt u gebruikmaken van schuldhulpverlening bij uw gemeente.

  Handige hulpmiddelen

  Kunnen wij u helpen?

  Ziet u aankomen dat u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw private banker of Van Lanschot Kempen Client Services. Hoe eerder wij op de hoogte zijn van mogelijke problemen, hoe meer tijd er is om aan een oplossing te werken.
  Neem contact op

  Misschien vindt u dit ook interessant

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer