Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wat zijn sanctiemaatregelen?

Sancties zijn beperkende maatregelen die worden ingezet naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Het is een geopolitiek middel om het gedrag of optreden van een land, organisatie of persoon te veranderen. Om effectief te zijn, komen sancties vaak op korte termijn tot stand. Sancties kunnen worden opgelegd tegen landen, groepen, organisaties, rechtspersonen en individuele personen.

Voorbeelden van sancties zijn:

 • Financiële sancties: o.a. het bevriezen van tegoeden, verbod op bepaalde transacties en verbod op het verlenen van bepaalde beleggingsdiensten.
 • Handelsbeperkingen: in- en uitvoerverboden.
 • Wapenembargo’s: verbod om wapens of andere militaire goederen te importeren of exporteren.
 • Inreisbeperkingen: een visa- of reisverbod. 

Welke sanctieregelingen kunnen van toepassing zijn?

Zowel u als Van Lanschot Kempen moeten sanctiemaatregelen naleven. Dat betekent onder andere dat u geen betalingen mag verrichten met gesanctioneerde partijen. Als poortwachter is het de taak van Van Lanschot Kempen om continu te detecteren of haar relaties voorkomen in, dan wel of haar diensten en transacties betrekking hebben op de sanctieregelingen. 

 

Om die reden heeft Van Lanschot Kempen beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de sancties uitgegeven door de Verenigde Naties, de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten) en de Europese Unie. 

 

Daarnaast houdt Van Lanschot Kempen zich ook aan lokale sanctieregelgeving van de andere landen waarin zij actief is. Het beleid, procedures en de interne controles van Van Lanschot Kempen kunnen op dit gebied strenger zijn dan de externe sanctieregelingen vereisen. Het beleid is gebaseerd op de interne risicoanalyse. De Nederlandsche Bank controleert of Van Lanschot Kempen de sanctieregelgeving naleeft.

Wanneer kunt u te maken krijgen met sancties?

Als klant kunt u te maken krijgen met sancties als u probeert geld op te nemen in een land waar een verhoogd risico op sancties op van toepassing is, of als u transacties uitvoert die Van Lanschot Kempen mogelijk blootstellen aan overtreding van de sanctieregelgeving. Wij voeren deze transacties mogelijk niet uit. Het kan ook zijn dat wij uw transacties (tijdelijk) blokkeren en er nader onderzoek nodig is. Hier kunt u bijvoorbeeld hinder van ondervinden als u op vakantie gaat naar een land dat te maken heeft met een verhoogd sanctierisico. Bij vragen over een transactie nemen wij contact met u op.


Houd er rekening mee dat Van Lanschot Kempen niet aansprakelijk is voor vertragingen in de uitvoering van betalingsopdrachten of voor het niet ontvangen van geld op uw rekening of de rekening van de begunstigde.

Voor welke landen gelden er aanvullende controles in verband met sancties?

Voor een aantal landen geldt aanvullende regelgeving die bepaalde klantrelaties en transacties niet toestaat. Van Lanschot Kempen hanteert strengere controles voor het geld opnemen in deze landen en het uitvoeren van transacties met individuen en entiteiten in deze landen. Het gaat om de volgende landen:


Land ISO Landencode
Cuba CU
Iran IR
Noord Korea KP
Rusland RU
Soedan SD
Syrië SY

 

Bent u van plan om deze landen te bezoeken of transacties uit te voeren met individuen of entiteiten gelieerd aan deze landen? Dan verzoeken wij u om altijd vooraf contact op te nemen met Van Lanschot Kempen. Wij kunnen u dan informeren over de (on)mogelijkheden om betalingen / transacties voor u uit te voeren. Hierdoor beperkt u het risico dat u onverhoopt geen geld kan opnemen of dat wij transacties niet voor u uitvoeren.


Daarnaast is het verstandig om regelmatig de website van de Europese Commissie met betrekking tot sancties, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de OFAC te controleren zodat u zeker weet dat u over de meest actuele informatie met betrekking tot sancties beschikt. 

Contact

Heeft u vragen over sanctiemaatregelen met betrekking tot uw dienstverlening van Van Lanschot Kempen? Neem contact op met uw private banker. Ook kunt u bellen met Client Services. Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 0800 1737. 

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer