Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

DGA opgelet: Tweede Kamer gaat akkoord met wetsvoorstel Excessief lenen

Met dit voorstel wil de staatssecretaris van Financiën de mogelijkheid voor DGA’s beperken om geld uit de eigen BV te halen voor privégebruik zonder dat ze daar box 2-heffing over hoeven te betalen. Dit wordt bereikt door excessieve leningen bij de eigen BV te belasten. Wat betekent dit als u of uw kinderen bij uw BV hebben geleend?

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Excessief lenen aangenomen. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, dan is de invoeringsdatum van dit wetsvoorstel 1 januari 2023. 

Lenen bij de BV

Het is niet ongebruikelijk dat een DGA geld van zijn BV* leent om in privé beleggingen of onroerend goed aan te kopen of consumptieve uitgaven te financieren. Omdat er geen sprake is van een dividenduitkering, maar van een lening, hoeft er nog geen aanmerkelijk belang (AB)-heffing in box 2 te worden betaald. Het tarief voor de inkomstenbelasting in box 2 is 26,90% (2022). 


Volgens de wetgever lenen sommige DGA’s te veel geld van hun vennootschap. De stand in 2017 bedroeg € 58 miljard. Om aan dit belastinguitstel paal en perk te stellen heeft de wetgever het wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend. Vanaf 1 januari 2023 wordt op basis van deze wet een fictieve dividenduitkering in aanmerking genomen wanneer de gezamenlijke schulden van de DGA en zijn partner aan de eigen BV meer bedragen dan € 700.000. Ook leningen van de BV aan (groot)ouders of (klein)kinderen boven de € 700.000 per persoon tellen mee. De peildatum is altijd 31 december van elk jaar. Deze fictieve dividenduitkering is voor de inkomstenbelasting belast in box 2.

Uitzondering voor de eigenwoninglening

Eigenwoningleningen die door de BV zijn verstrekt aan u of aan uw partner, uw (groot)ouders of (klein)kinderen zijn uitgezonderd voor de berekening van de excessieve leningen. Deze leningen worden dus niet belast met box 2-heffing. Let op: het moet dan wel een zogeheten box 1-lening zijn. Heeft uw BV bijvoorbeeld uw kinderen een aflossingsvrije lening in box 3 verstrekt voor de aankoop van een eigen woning? Dan is er wel sprake van een lening die meetelt in de berekening van de  excessieve leningen. 


Vanaf 1 januari 2023 moet er voor nieuw verstrekte leningen een hypothecaire inschrijving van minimaal de hoogte van de eigenwoningschuld worden verstrekt. Voor bestaande eigenwoningleningen in box 1 komt er op dit punt overgangsrecht, waardoor er geen hypothecaire inschrijving nodig is. 

Constructies

Het begrip lening wordt ruim uitgelegd om constructies te voorkomen. Stel uw BV leent aan uw broer, die vervolgens aan u doorleent. Dit is een doorleenconstructie en daarom wordt deze lening ook meegeteld. Ook als uw BV zich garant stelt voor een lening die de bank aan u in privé verstrekt, is het oppassen geblazen. Alleen als u de lening bij de bank ook op eigen kracht zou kunnen krijgen, maar deze door de garantstelling van uw BV gunstigere condities oplevert, is dat toegestaan. Anders telt de lening mee in de berekening van de excessieve leningen.

Wat kunt u doen?

Als deze wet wordt ingevoerd, dan heeft u tot eind 2023 (peildatum) de tijd om maatregelen te nemen. U kunt uw schuldenpositie verlagen door een aflossing uit privémiddelen, een bancaire herfinanciering of een dividenduitkering te doen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Als u een dividenduitkering nodig heeft, is het wellicht verstandig dat dit jaar te doen. Het box 2-tarief is nu  nog 26,9%. Naar verwachting wordt het tarief in 2024 verhoogd naar 29,5% voor dividend boven de € 67.000, maar wellicht wordt dit met Prinsjesdag nog aangepast of naar voren gehaald. Overweegt u herfinanciering van uw lening bij de BV? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Meer weten?

Neem contact op met uw fiscalist om te bekijken wat de impact is voor uw leningen bij uw eigen BV. Uiteraard denkt uw private banker ook graag met u mee. 

* Waar BV staat kan ook NV, open fonds voor gemene rekening of open commanditaire vennootschap gelezen worden.

Geschreven naar de stand van zaken op 13 september 2022.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en bevat geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat voor u de beste keuze is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer