Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Einde van de open commanditaire vennootschap? Lees de gevolgen van een nieuw consultatievoorstel

Blog

Op 29 maart 2021 is het consultatiewetvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen gepubliceerd. In mijn vorige blog heb ik al aangegeven dat dit voorstel belangrijke gevolgen heeft voor het open fonds voor gemene rekening (OFGR) in familiesituaties. In deze blog wil ik ingaan op de gevolgen van het voorstel voor de open commanditaire vennootschap (Open-CV). Volgens het voorstel komt deze mogelijkheid namelijk ook per 1 januari 2022 te vervallen.

Wat is een Open-CV?

Een CV is een personenvennootschap met twee soorten vennoten, de beherende vennoten en de commanditaire vennoten (ook wel stille vennoten genoemd). De beherende vennoten hebben de dagelijkse leiding over de CV en de commanditaire vennoten zijn de geldschieters van de onderneming. 


Wij kennen in Nederland op dit moment twee vormen van de CV. Namelijk een Open-CV en een besloten CV. De besloten CV is fiscaal transparant en de Open-CV is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Een CV is open als een nieuwe vennoot kan toetreden zonder dat de toestemming van de overige vennoten is vereist. Bij een besloten CV dienen de andere vennoten toestemming te geven voordat een nieuwe vennoot kan toetreden.

Wat wordt er voorgesteld?

In het voorstel worden vanaf 1 januari 2022 alle bestaande Open-CV’s als fiscaal transparant aangemerkt, net zoals de huidige besloten-CV. Dat betekent dat de Open-CV vanaf 1 januari 2022 dus niet meer belastingplichtig is voor de Vpb. Alle vennoten van een Open-CV – zowel beherende als commanditaire – worden voortaan rechtstreeks voor hun aandeel in de CV in de belastingheffing betrokken. Voor de beherende vennoot is dat nu al het geval, voor commanditaire vennoten niet.

Wat zijn fiscale gevolgen?

Als de wet in werking treedt, zijn bestaande Open-CV’s niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de Vpb. Dat heeft tot gevolg dat er een eindafrekening voor de Vpb komt over de stille reserves (het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale waarde). 


Daarnaast zullen de commanditaire vennoten die onder de inkomstenbelasting vallen in box 2 moeten afrekenen. Over het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale verkrijgingsprijs is 26,9% box 2-heffing verschuldigd. Tot slot zullen de commanditaire vennoten (en mogelijk hun partners en kinderen) die voor de inkomstenbelasting vermogensbestanddelen ter beschikking stelden aan de Open-CV, een eindafrekening in box 1 krijgen over de stille reserves.

Overgangsrecht

In tegenstelling tot de wijzigingen bij het OFGR is er voor de bestaande Open-CV’s wel overgangsrecht opgenomen in de vorm van doorschuiffaciliteiten. Deze belastingheffing kunt u daardoor in de meeste gevallen voorkomen. Als er toch belastingheffing optreedt, kunt u gespreid betalen.


Bij onze relaties wordt in de meeste gevallen de commanditaire vennoot van de Open-CV in box 2 belast. Om de belastingclaim voor de Vpb en box 2 te voorkomen is dan een aantal stappen nodig. Allereerst moet de commanditaire participatie ingebracht worden in een (nieuw opgerichte) BV. Daarmee wordt de box 2-claim doorgeschoven op de aandelen van de BV. Vervolgens worden de bezittingen en schulden van de CV voor de fiscale waarde aan de BV toegerekend. Daarmee wordt de eindafrekening voor de Vpb voorkomen. Als er meerdere commanditaire vennoten zijn, is het noodzakelijk dat iedereen in Nederland woont, of in een EU- of EER-land.

Deze stappen kunt u tot en met 31-12-2022 met terugwerkende kracht tot 1-1-2022 regelen. Als u niet van deze mogelijkheden gebruik kunt maken, kunt u onder bepaalde voorwaarden de te betalen belasting op verzoek renteloos in 10 jaar afbetalen.

Wat zijn de gevolgen voor privacy-structuren?

Regelmatig zien wij bij onze relaties een privacy-structuur met een Open-CV. Een Open-CV hoeft namelijk geen jaarcijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV. Om de eindafrekening te voorkomen zal men weer moeten gaan werken met bijvoorbeeld een BV. Hierdoor moeten er dan cijfers bij de Kamer van Koophandel worden gepubliceerd.

 

Mocht u toch een privacy-structuur willen als alternatief voor de Open-CV, dan is een OFGR ook geen optie gezien de wijzigingen van dit voorstel. Als alternatief kunt u in sommige gevallen denken aan buitenlandse structuren. 


Mocht u op dit moment een Open-CV hebben, neem dan contact op met uw fiscalist om te bekijken wat de impact voor u is.
Wij houden het wetgevend proces in de gaten. 


Geschreven naar de stand van zaken op 9 april 2021.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer