Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Afschaffing Wet Hillen: wat is het gevolg voor u?

Om aflossing van hypotheken te stimuleren is in 2005 de Wet Hillen geïntroduceerd. Daarin is geregeld dat de bijtelling voor het eigenwoningforfait (EWF) nooit meer kan zijn dan de aftrekbare hypotheekrente en overige kosten.


In het regeerakkoord 2017 zijn verschillende wijzigingen aangekondigd voor de fiscale behandeling van de eigen woning. Een van de voorgestelde wijzigingen is de afbouw van Wet Hillen in 30 jaar, met stapjes van 3,33% per jaar.

Belastingjaar
Maximaal tarief box 1
Maximaal tarief aftrek hypotheek-rente box 1
% bijtelling EWF < WOZ € 1.060.000
% bijtelling EWF > WOZ € 1.060.000
Afbouw Wet Hillen: (factor stijgt van 0% naar 100%)
2017
52%
50%
0,75%
2,35%
n.v.t.
2018
51,95%
49,5%
0,75%
2,35%
n.v.t.
2019
49,5%
49%
0,75%
2,35%
3,33%
2020
49,5%
46%
0,70%
2,35%
6,66%
2021
49,5%
43%
0,65%
2,35%
10%
2022
2022
40%
0,60%
2,35%
13,33%
2023 e.v.
49,5%
36,93%
0,60%
2,35%
16,66% etc.

1. Woning zonder hypotheek

Als u nu geen hypotheek hebt op uw eigen woning, hoeft u geen belasting te betalen over het eigenwoningforfait. Dat gaat dus veranderen.

Voorbeeld

U hebt een eigen woning van € 1.000.000 zonder hypotheek. In 2018 hoeft u over de woning geen inkomstenbelasting te betalen. Als u met uw inkomen in de hoogste  schijf van de inkomstenbelasting zit, dan gaat u in 2019 € 124 betalen. In 2029 is dit bedrag dan opgelopen naar € 1.089. Tot 2048 blijft dit bedrag oplopen, tot uiteindelijk € 2.970.

Als u een woning hebt met een WOZ-waarde van € 2.000.000 dan rekent u voor het bedrag boven de € 1.060.000  zelfs met de bijtelling van 2,35% en zou dit in 2019 leiden tot € 496, in 2029 tot € 5.164 en in 2048 tot een belasting van € 14.083. 

2. Woning met een hypotheek van vóór 2001

In 2001 is bepaald dat u de hypotheekrente nog maar 30 jaar mag aftrekken. Had u al vóór 2001 een hypothecaire lening? Dan verhuist de lening in 2031 van box 1 naar box 3. Op dat moment hebt u een woning in box 1 zonder aftrekbare rente en wordt de Wet Hillen van toepassing. De lening in box 3 vermindert mogelijk wel uw box 3-heffing als u ook daadwerkelijk vermogen in box 3 hebt.

Voorbeeld

U hebt een woning van € 1.000.000. U hebt in 1995 een aflossingsvrije hypothecaire lening afgesloten van € 500.000. In 2031 gaat de lening van box 1 verplicht naar box 3 omdat de periode van 30 jaar voorbij is. U betaalt in 2031 € 1.287 aan belasting over het eigenwoningforfait. In 2048 is dat dan opgelopen tot € 2.970. Zonder de afschaffing van de wet Hillen zou u dan geen belasting hoeven te betalen.

3. Woning met een lage hypotheek

Als u met uw box 1-inkomen in de hoogste schijf zit, zal de bijtelling van het eigenwoningforfait in 2019 49,5% zijn. De aftrek van de hypotheekrente vindt plaats tegen 49%, dalend tot 36,93% vanaf 2023. Hier krijgt u nu te maken met twee effecten: 1. het  verschil tussen het tarief van de bijtelling en het tarief van de aftrek en 2. het effect van de gefaseerde afbouw van de Wet Hillen.

Voorbeeld

U hebt een eigen woning met een waarde van € 1.000.000 en een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 met een rente van 3% (€ 6.000). Uw netto lasten (de bruto rente plus of min het belastingeffect) zijn in 2019 € 6.055 en deze lopen door de twee bovengenoemde effecten op naar € 6.754 vanaf 2022.


Dit wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Er zal naar verwachting een stevig debat gaan plaatsvinden.


Geschreven naar de stand van zaken, 10 november 2017

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer