Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Eigenaar rijksmonument? Dit moet u weten

Iedere eigenaar van een rijksmonument kan er over meepraten: het vergt vaak veel onderhoud en de daarmee gemoeide kosten zijn aanzienlijk. Gelukkig draagt de overheid daar een deel aan bij.

Tot en met het belastingjaar 2018 gaat de bijdrage van de overheid in de vorm van belastingaftrek. Bepaalde onderhoudskosten kunt u als ‘uitgaven voor monumentenpanden’ op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Het belastingvoordeel kan dan oplopen tot 51,95%, het toptarief in box 1. 

De onderhoudskosten die u in 2018  gemaakt hebt, kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2018 nog in aftrek brengen. Met ingang van 2019 is deze aftrekregeling vervangen door een subsidieregeling. Wat betekent dat voor u?

Voor wie?

Deze nieuwe subsidieregeling geldt voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie. U hoeft er niet zelf te wonen. Als u het rijksmonument verhuurt, valt dat ook onder de regeling.
meer weten

De nieuwe subsidieregeling

In de MonumentenWijzer staat de nieuwe regeling uitgebreid beschreven. U kunt ook contact opnemen met uw private banker.

Hoeveel subsidie en waarvoor?

Er is voor vier jaar een subsidiebudget beschikbaar van in totaal € 200 miljoen. Voor onderhoudskosten die u maakt in 2019 en 2020 krijgt u 38% subsidie. Het subsidiepercentage voor 2021 en 2022 is nog niet bekend, maar dat zal in ieder geval niet meer bedragen dan 38%. Als er over de jaren 2019 en 2020 een te groot beroep op de subsidiepot is gedaan, zal het percentage lager zijn.

In de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ ziet u voor welke onderhoudskosten u subsidie kunt krijgen. Uitgangspunt is dat het onderhoud nodig is om het rijksmonument in stand te houden. Het onderhoud moet dus technisch noodzakelijk zijn en daarnaast sober en doelmatig uitgevoerd worden. Het kan daardoor voorkomen dat u geen subsidie krijgt voor onderhoudskosten die u in het verleden wel kon aftrekken.

Zo werkt het

U vraagt de subsidie achteraf aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de onderhoudskosten die u in 2019 hebt gemaakt, vraagt u tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020 de subsidie aan. Zijn uw onderhoudskosten hoger dan € 70.000? Dan moet u een inspectierapport meesturen dat niet ouder is dan vier jaar. U hebt in dat geval de mogelijkheid om voorafgaand aan het onderhoud te vragen voor welke onderhoudskosten u subsidie kunt krijgen.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer