NL EN

Regelgeving

Van Lanschot Kempen richt zich op behoud en opbouw van vermogen, op duurzame wijze, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waarvan we deel uitmaken. We houden ons daarbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Een duurzame samenleving is noodzakelijk voor de realisatie van onze missie om op de lange termijn vermogen te behouden en op te bouwen.
  • Door het behoud en de opbouw van vermogen op duurzame wijze dragen we bij aan de ontwikkeling en het behoud van een dergelijke duurzame samenleving.
  • Duurzaamheid is ook relevant voor onze klanten: het vermogen dat we nu voor hen behouden of opbouwen, houdt alleen zijn echte waarde in een duurzame wereld in een duurzame toekomst.

Om deze drie redenen verankeren wij als duurzame wealth manager duurzaamheidsrisico’s en -kansen zoveel mogelijk in alles wat we doen.

Europese ambitie

Aandacht voor klimaatverandering, de daaraan gekoppelde bredere gevolgen voor het milieu en het streven naar een solide sociale basis voor iedereen treden steeds meer naar de voorgrond. Vanuit dit perspectief formuleerde de Europese Unie (EU) in 2018 haar actieplan ‘Financing Sustainable Growth’ met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050.

Een belangrijke ambitie van de EU is een herverdeling van kapitaal naar duurzamere investeringen om duurzame en inclusieve groei te realiseren en ook het verankeren van duurzaamheid in het risicobeheer (Europese Commissie, 8 maart 2018: Duurzame financiering: actieplan van de Commissie voor een groenere en schonere economie).

Om verdere voortgang te bespoedigen heeft de EU een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooit, waaronder de 'EU Taxonomie Verordening' en de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’. 

Meer transparantie over duurzame beleggingen 

  • De EU 'Taxonomie Verordening' (EU 2018/0178, Taxonomy Regulation) introduceert geharmoniseerde criteria om vast te stellen of een economische activiteit als duurzaam kan worden aangemerkt. Dit vanuit het doel om beleggers inzicht te geven in de mate waarin hun beleggingen als ecologisch duurzaam kunnen gelden. De Taxonomie Verordening is in werking getreden op 1 januari 2022.
  • De EU ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (EU 2019/2088, SFDR; Sustainable Finance Disclosure Regulation) is bedoeld om betere transparantie te verschaffen over duurzaamheidsrisico’s, ongunstige effecten op de duurzaamheid en overige duurzaamheidsgerelateerde informatie gericht op eindcliënten van financiële intermediairs. De SFDR is in werking getreden op 10 maart 2021.

Van Lanschot Kempen, vanuit de rol van financiëlemarktdeelnemer en financieel adviseur, en de juridische entiteiten Kempen Capital Management en Van Lanschot Kempen Wealth Management vallen onder deze regelgeving.

Onze aanpak

Hieronder vindt u onze aanpak zoals vereist op basis van de artikelen 3 tot en met 6 van de EU ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (EU 2019/2088, SFDR). Deze tekst passen we periodiek aan in overeenstemming met de zich ontwikkelende wet- en regelgeving voor de SFDR en Taxonomie Verordening.

U kunt de informatie in zijn geheel lezen of per artikel.

Gehele document

Ons beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s (artikel 3)

In dit hoofdstuk beschrijven we ons beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons besluitvormingsproces beleggen en in ons beleggingsadvies.

Hoe we ongunstige effecten op de duurzaamheid beheersen (artikel 4)

Binnen Van Lanschot Kempen en Kempen Capital Management wegen we de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren mee. We hebben een uitgebreid screeningbeleid en beheersen eventuele nadelige effecten.

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s (artikel 5)

In ons beloningsbeleid voor beleggingsprofessionals en het overige senior management streven we naar een afstemming tussen enerzijds financiële prikkels en anderzijds de langetermijnbelangen van onze klanten (de eigenaars van de activa) en het langetermijnsucces van onze eigen organisatie. Daarnaast bevordert ons beloningsbeleid een gedegen en doeltreffende risicobeheercultuur die de waarde van de beleggingsportefeuilles beschermt.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 6)

Bij onze beleggingsbeslissingen houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s door de toepassing van diverse ESG-benaderingen. Op basis hiervan verwachten wij beter in staat te zijn om duurzaamheidsrisico’s te beheersen, waaronder een potentiële of huidige ongunstige impact op de waarde van de beleggingen.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.