NL EN

'Bijdragen aan zelfredzaamheid'

Een interview met Peter Hietink, werkgroep Educatie

Financiële kennis is heel vanzelfsprekend en voor iedereen toegankelijk. Toch? Als je werkzaam bent in de financiële sector ben je gauw geneigd dat te denken, maar de werkelijkheid is anders. Daarom heeft de Van Lanschot Kempen Foundation ‘Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap’ als een van haar thema’s gekozen.

We spreken met Peter Hietink (foto boven), voorzitter van de betreffende werkgroep, over het thema en de activiteiten.

Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap, dat is niet één thema, dat zijn er toch drie?

‘Ja dat klopt, maar de drie onderwerpen hangen sterk met elkaar samen: het verbindende element is educatie. En met educatie op deze drie vlakken dragen we bij aan de zelfredzaamheid van mensen. We richten ons met deze werkgroep voornamelijk op jongeren – dat beslaat 90% van onze activiteiten – maar we vergeten de volwassenen zeker niet.’

Noem eens een voorbeeld van jullie activiteiten?

‘We werken samen met verschillende partners, een belangrijke is bijvoorbeeld JINC. Zij hebben een eigen programma met onderwijsprojecten voor basis- en middelbare scholieren, zoals bliksemstages en sollicitatietrainingen waar wij heel goed aan kunnen sluiten. Pré-corona hebben ongeveer 75 collega’s zich voor dit soort projecten ingezet, en daarmee bereikten we 350 leerlingen. Vorig jaar is het programma na een paar maanden helaas noodgedwongen stilgevallen.’

Administratie weer op orde

‘Volwassenen ondersteunen we door onze samenwerking met Humanitas thuisadministratie. Een tiental van onze collega’s helpt mensen met het op orde brengen van administratie en privé-financiën, en biedt ze zo weer perspectief. De partners waarmee we samenwerken, zoals JINC en Humanitas dus, krijgen bij de inzet van collega’s vaak ook een financiële bijdrage.’

Wat is jouw motivatie om je in te zetten voor de Foundation?

‘Ik heb van huis uit meegemaakt dat zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is. Het maakt dat het voor mij natuurlijk is, om er ook voor anderen te zijn. Daar denk je niet over na. Ik word heel blij van het werk voor de Foundation. Vooral van concrete dingen, zoals een scholier helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, dat is heel leuk en dankbaar werk. Als je één keer aan een dergelijk project hebt meegedaan, wil je er niet meer mee stoppen, er is nog zó veel te doen. Je wordt er ook bescheiden van, als je ziet hoeveel mensen het minder hebben dan jij.’

Lees ook de andere interviews:

'Bij de Foundation zijn we heel transparant' (Anne van Lint, penningmeester)

'Dit vrijwilligerswerk is nooit voor mezelf, maar echt voor een ander' (Pauline Kreeft, werkgroep Gezondheid)

'Sport verbroedert, ook in deze tijd' (Bob Stroeken, werkgroep Sport)

'Ik wil de bekendheid van de foundation vergroten' (Nicolette Bok, bureaudirecteur)

Wat doet de Foundation?

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten in Nederland en België met geld, kennis en tijd.

Lees meer over onze activiteiten