Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Hortus

Van Lanschot Kempen Foundation

Steun aan maatschappelijke projecten voor een betere toekomst

 • Thema's
 • Jaarverslag
 • Bestuursstructuur
 • Contactgegevens

De Van Lanschot Kempen Foundation is in 2016 opgericht als stichting om maatschappelijke projecten te ondersteunen voor een betere toekomst voor toekomstige generaties. De Foundation zet financiële donaties en (de tijd van) vrijwilligers in, naast de kennis van onze collega’s, netwerk en klanten. Daarnaast kunnen onze medewerkers een financiële bijdrage aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij zelf persoonlijk bij betrokken zijn. De Van Lanschot Kempen Foundation heeft een ANBI-status.

  Onze thema's

  De Foundation richt zich op vijf thema’s in de landen waarin Van Lanschot Kempen kantoor houdt en medewerkers in dienst heeft.

  1. Duurzame leefomgeving

  Ons overkoepelende thema en een belangrijke prioriteit voor onze collega’s. Bijdragen aan een duurzame leefomgeving verbindt ons bovendien met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

  Foto: Een actieve middag, plastic (en andere troep) opvissen uit de Amsterdamse grachten. Stichting Plastic Whale komt in actie voor een plasticvrij land en water.

  Plastic whale

  2. Educatieve vorming

  We zetten de financiële kennis van onze collega's in voor educatieve projecten met betrekking tot onderwijs, werkgelegenheid, pensioenen, verzekeringen en hypotheken.

  Foto: Collega’s geven gastlessen over het nemen van financiële beslissingen aan middelbare scholen, in samenwerking met Stichting FEEN (Financieel-Economische Educatie in Nederland).

  3. Culturele vorming

  Wij vinden het belangrijk om aan het behoud en de opbouw van ons culturele erfgoed bij te dragen voor mensen die daar minder makkelijk toegang toe hebben.

  Foto: Stichting Appeltaartconcerten, de combinatie van sociale interactie, muziek en appeltaart verricht wonderen!

  4. Gezonder leven

  Bewustwording creëren voor sociale gezondheidszorg door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk en expertise in de gezondheidszorg.

  Foto: Padel spelen voor Villa Pardoes, een stichting die vakanties mogelijk maakt voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

  5. Sociale cohesie door sport

  Sociale interactie door sport tussen verschillende groepen is een belangrijke manier om bij te dragen aan een fysiek en mentaal gezonde samenleving.

  Foto: Onbegrensd Avontuur maakt het voor mensen met een fysieke uitdaging mogelijk om dezelfde ervaring te hebben tijdens natuurwandelingen als anderen - in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

  Jaarverslag 2023

  Godfried van Lanschot, voorzitter van de Foundation: ‘In dit jaarverslag laten we u graag zien welke activiteiten we met onze samenwerkingspartners hebben ondernomen om onze missie te realiseren. Ook vindt u hier het bestuursverslag. We blikken heel tevreden terug op 2023. Meer dan vijfhonderd medewerkers van Van Lanschot Kempen hebben zich ingezet. Dankzij onze vijf thema’s is het aanbod divers en kunnen we de medewerkers passende activiteiten bieden. De steun van Van Lanschot Kempen blijft onverminderd sterk. Ook hebben we genereuze bijdragen ontvangen van klanten van Van Lanschot Kempen. Dit jaar hopen we nog meer medewerkers bij de Foundation te betrekken.’

  Lees het jaarverslag van de Foundation
  Nathalie Ouwerkerk, bestuurslid en werkgroep Culturele vorming

  Cultuur verbindt mensen

  We kunnen mogelijkheden bieden aan mensen die anders wellicht niet de gelegenheid zouden hebben om hiervan te genieten
  Lees het interview met Nathalie

  Bestuursstructuur

  Het bestuur van de Van Lanschot Kempen Foundation bestaat hoofdzakelijk uit medewerkers van Van Lanschot Kempen. Samen beslissen zij over donatie- en projectaanvragen. Het bestuur bestaat op dit moment uit acht leden: Godfried van Lanschot (voorzitter), Tim Louwman (penningmeester), Jacobine Gratama (secretaris), Peter Hietink, Pauline Kreeft, Bob Stroeken, Folkert van Zanten en Nathalie Ouwerkerk.

  De Raad van Toezicht, die bestaat uit drie leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en leden van buiten de organisatie, is verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van de Foundation. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden: Maarten Edixhoven, Jeroen Kroes en Arjan Huisman (Van Lanschot Kempen) en Joof Verhees en Leonne van der Sar.

  Het lidmaatschap van het bestuur en Raad van Toezicht is vrijwillig en leden ontvangen geen financiële vergoeding.

  Bureaudirecteur van de Foundation is Nicolette Bok.

  Contactgegevens

  Postadres: Van Lanschot Kempen Foundation, Beethovenstraat 300, 1077 WZ  Amsterdam 
  Bankrekening: NL23 FVLB 0226 6080 93, St. Van Lanschot Kempen Foundation  
  Belasting: RSIN 856295693 
  Kamer van Koophandel: 65868579 

  E-mail: foundation@vanlanschotkempen.com 

  Sponsoring, waarbij de ontvangende partij iets terugdoet voor de geboden steun (quid pro quo), past niet binnen de doelstellingen van de Foundation. De Foundation verstrekt geen donaties aan projecten, organisaties of mensen buiten de landen waarin we gevestigd zijn. Ook schenken we niet aan religieuze of politieke organisaties. Wij selecteren zelf de projecten en partners waarmee we samenwerken. Daarom bestaat er geen mogelijkheid donatieaanvragen in te dienen.
  Logo ANBI en FIN

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij