Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
Hortus

Van Lanschot Kempen Foundation

Steun aan maatschappelijke projecten voor een betere toekomst

 • Thema's
 • Jaarverslag
 • Bestuursstructuur
 • Contactgegevens

De Van Lanschot Kempen Foundation is in 2016 opgericht als stichting om maatschappelijke projecten te ondersteunen voor een betere toekomst voor toekomstige generaties. De Foundation zet financiële donaties en (de tijd van) vrijwilligers in, naast de kennis van onze collega’s, netwerk en klanten. Daarnaast kunnen onze medewerkers een financiële bijdrage aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij zelf persoonlijk bij betrokken zijn. De Van Lanschot Kempen Foundation heeft een ANBI-status.

  Onze thema's

  De Foundation richt zich op vijf thema’s in de landen waarin Van Lanschot Kempen kantoor houdt en medewerkers in dienst heeft.

  1. Duurzame leefomgeving

  Ons overkoepelende thema en een belangrijke prioriteit voor onze collega’s. Bijdragen aan een duurzame leefomgeving verbindt ons bovendien met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

  Foto: Een actieve middag, plastic (en andere troep) opvissen uit de Amsterdamse grachten. Stichting Plastic Whale komt in actie voor een plasticvrij land en water.

  Plastic whale

  2. Educatieve vorming

  We zetten de financiële kennis van onze collega's in voor educatieve projecten met betrekking tot onderwijs, werkgelegenheid, pensioenen, verzekeringen en hypotheken.

  Foto: Collega’s geven gastlessen over het nemen van financiële beslissingen aan middelbare scholen, in samenwerking met Stichting FEEN (Financieel-Economische Educatie in Nederland).

  3. Culturele vorming

  Wij vinden het belangrijk om aan het behoud en de opbouw van ons culturele erfgoed bij te dragen voor mensen die daar minder makkelijk toegang toe hebben.

  Foto: Stichting Appeltaartconcerten, de combinatie van sociale interactie, muziek en appeltaart verricht wonderen!

  4. Gezonder leven

  Bewustwording creëren voor sociale gezondheidszorg door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk en expertise in de gezondheidszorg.

  Foto: Padel spelen voor Villa Pardoes, een stichting die vakanties mogelijk maakt voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

  5. Sociale cohesie door sport

  Sociale interactie door sport tussen verschillende groepen is een belangrijke manier om bij te dragen aan een fysiek en mentaal gezonde samenleving.

  Foto: Onbegrensd Avontuur maakt het voor mensen met een fysieke uitdaging mogelijk om dezelfde ervaring te hebben tijdens natuurwandelingen als anderen - in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

  Folkert van Zanten, bestuurslid en werkgroep Duurzame leefomgeving

  Ook als individu kun je bijdragen

  Naast mijn werk vind ik het belangrijk én leuk om me bezig te houden met nevenactiviteiten. Met de werkgroep kan ik mijn steentje bijdragen aan de maatschappij en het klimaat.
  Lees het interview met Folkert

  Jaarverslag 2022

  'In 2022 hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld waarin we onze ambities voor 2022-2026 hebben vastgelegd. Ook hebben we een duurzame leefomgeving als nieuw en overkoepelend aandachtsgebied opgenomen. Hiermee voldoen we aan een vaak gehoorde vraag van onze vrijwilligers om dit belangrijke thema specifieke aandacht te geven in onze activiteiten. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die zich weer met hart en ziel hebben ingezet. Daarnaast zijn wij alle donateurs die ook dit jaar weer gul geschonken hebben zeer dankbaar.' - Godfried van Lanschot, voorzitter Van Lanschot Kempen Foundation

  Lees het jaarverslag van de Foundation

  Bestuursstructuur

  Het bestuur van de Van Lanschot Kempen Foundation bestaat hoofdzakelijk uit medewerkers van Van Lanschot Kempen. Samen beslissen zij over donatie- en projectaanvragen. Het bestuur bestaat op dit moment uit acht leden: Godfried van Lanschot (voorzitter), Tim Louwman (penningmeester), Jacobine Gratama (secretaris), Peter Hietink, Pauline Kreeft, Bob Stroeken, Folkert van Zanten en Nathalie Ouwerkerk.

  Nicolette Bok is de bureaudirecteur.

  De Raad van Toezicht, die bestaat uit drie leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen, is verantwoordelijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van de Foundation.

  Het lidmaatschap van het bestuur en Raad van Toezicht is vrijwillig en leden ontvangen geen financiële vergoeding.

  Contactgegevens

  Postadres: Van Lanschot Kempen Foundation, Beethovenstraat 300, 1077 WZ  Amsterdam 
  Bankrekening: NL23 FVLB 0226 6080 93, St. Van Lanschot Kempen Foundation  
  Belasting: RSIN 856295693 
  Kamer van Koophandel: 65868579 

  E-mail: foundation@vanlanschotkempen.com 

  Sponsoring, waarbij de ontvangende partij iets terugdoet voor de geboden steun (quid pro quo), past niet binnen de doelstellingen van de Foundation. De Foundation verstrekt geen donaties aan projecten, organisaties of mensen buiten de landen waarin we gevestigd zijn. Ook schenken we niet aan religieuze of politieke organisaties. Wij selecteren zelf de projecten en partners waarmee we samenwerken. Daarom bestaat er geen mogelijkheid donatieaanvragen in te dienen.

  Logo ANBI en FIN

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij