Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Multi-asset impactbeleggen

Op lange termijn marktconform rendement en meetbare positieve impact

Doelstelling

Wij streven ernaar om op lange termijn marktconform financieel rendement en meetbare positieve impact voor maatschappij en milieu te realiseren door gediversifieerde portefeuilles van fondsen voor private equity, niet-beursgenoteerde infrastructuur en private debt te beheren die mondiale impact hebben en op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn afgestemd.

Filosofie

Wij zijn van mening dat:
 • het mogelijk is om een meetbare, positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu te leveren en tevens een marktconform financieel rendement te realiseren;
 • fondsen voor private equity, niet-beursgenoteerde infrastructuur en private debt goed gepositioneerd zijn om zowel positieve impact op de lange termijn als financieel rendement te realiseren; en
 • een gerichte thematische benadering het meest geschikt is om impact te realiseren en te meten.

Aanpak

Ons ervaren team past een gedisciplineerd, gestructureerd proces toe dat erop is gericht om:
 • tegen afgesproken vergoedingen te beleggen in niet-beursgenoteerde fondsen die anders aan institutionele beleggers zijn voorbehouden en een positieve, meetbare impact hebben op onze focusgebieden, namelijk goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei en verantwoorde consumptie en productie;
 • een marktconform rendement te genereren met een gediversifieerde portefeuille van wereldwijd beleggende fondsen voor private equity, niet-beursgenoteerde infrastructuur en private debt, inclusief een significante allocatie naar ondernemingen die in opkomende markten actief zijn; en
 • op kwartaal- en jaarbasis de behaalde resultaten op het gebied van impact rapporteren

Multi-asset impactbeleggen Insights

Fund library

Investeren in een strategie kan via een fonds of via een mandaat. Meer duurzaamheid gerelateerde informatie is te vinden in de fund library. Daar is ook gedetailleerde informatie over onze fondsen te vinden.
Fund library

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kom verder, het zijn maar twee woorden, met veel verschillende betekenissen. Het is onze bedrijfsfilosofie. Het weerspiegelt de manier waarop we met onze klanten samenwerken en de manier waarop we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we investeren om zo aandeelhouderswaarde te creëren door middel van actieve engagements.

Ons team

Theo Nijssen Van Lanschot Kempen

Theo Nijssen

Head of Manager Research Solutions

Simon Oosterhof Van Lanschot Kempen

Simon Oosterhof

Portfolio Manager

Titus Witteveen Van Lanschot Kempen

Titus Witteveen

Portfolio Manager

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer