Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij
IJburg zonne-energie

Rankings en ratings

Vergelijking met de concurrentie

Externe beoordeling

Van Lanschot Kempen wordt door diverse onafhankelijke externe deskundigen beoordeeld op het gevoerde duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsrapportages. Hieronder een overzicht:

  ESG-ratingbureau
  Toelichting
  Meest recente rating
  Vorige rating
  Onderzoeksbureau dat duurzaamheidsprestaties van bedrijven en beleggingen meet om investeerders te helpen bij verantwoorde besluitvorming
  AA op een schaal van AAA tot CCC (2023)
  AA op een schaal van AAA tot CCC (2022)
  Onderzoeksbureau dat bedrijven op duurzaamheid beoordeelt
  B- op een schaal van A+ tot D- (2023)
  B- op een schaal van A+ tot D- (2022)
  Organisatie die bedrijven op klimaatbeleid en -resultaten beoordeelt
  4 en 5 sterrren (van 5) voor verantwoord beleggingsproces (2023)
  4 en 5 sterrren (van 5) voor verantwoord beleggingsproces (2022)
  Instrument van ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat bedrijven op transparante verslaglegging over duurzaamheid beoordeelt*
  6de van 491 bedrijven (2023)
  8e van 486 bedrijven (2021)
  Onderzoeksbureau dat bedrijven op duurzaamheid beoordeelt
  15de van 446 bedrijven actief in vermogensbeheer (2024)
  1e plaats bij middelgrote financiële dienstverleners (2021)
  Score op basis van ondernemingsstructuur**

  2024:

  • Governance: 1ste deciel 
  • Environment: 2de deciel
  • Social: 3de deciel

  2023:

  • Governance: 2de deciel
  Organisatie die integratie van ESG in beleggingsproces financiële instellingen beoordeelt
  57/100 punten (2023)
  62/100 punten (2021)
  Benchmark voor de beoordeling van het belastingbeleid van multinationals
  11e van 51 Nederlandse bedrijven met 31/40 punten (2023)
  21e van 78 bedrijven met 24/40 punten (2022)
  Bureau dat de ESG-strategie en het vermogen van een bedrijf om zich voor te bereiden op toekomstige scenario's en kansen beoordeelt
  48/100 (2022)
  50/100 (2021)
  Organisatie die gendergelijkheid bevordert door gegevens en inzichten te bieden over de gendergerelateerde prestaties van bedrijven
  59/100 (2023)

   

  54/100 (2022)
  Kwantitatief gegevensmodel waarmee de blootstelling aan en de prestaties van bedrijfsactiviteiten ten opzichte van bedrijfsrisico's op het gebied van milieu. maatschappij en corporate governance worden beoordeeld
  4 (van vijf) met een percentiel van 75 voor andere partijen binnen dezelfde FTSE-sectorcategorie (2021)
  --
  Voetnoten tabel

  * Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat één keer in de twee jaar onderzoek uitvoeren naar de transparantie van MVO-verslaglegging bij de circa 500 grootste bedrijven. Nota bene, wegens toegenomen rapportagevereisten vanuit EU-regelgeving is 2023 het laatste jaar waarover gerapporteerd wordt.

  ** QualityScore gebruikt een numerieke, op decielen gebaseerde score die het ESG-risico van een onderneming ten opzichte van een index of regio aangeeft. Een score in het 1ste deciel (QS:1) wijst op relatief betere governance en een relatief lager ESG-risico. Omgekeerd wijst een score in het 10de deciel (QS:10) op een relatief hoger ESG-risico.

  Eerlijke Bankwijzer

  De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van maatschappelijke organisaties dat de Nederlandse financiële sector op duurzaamheidsthema’s beoordeelt.
  Lees meer

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij