Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
 • Dit zijn wij
 • Investor relations
 • Duurzaamheid
 • Newsroom
 • Werken bij

Onze visie op de Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van vijf maatschappelijke organisaties (Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX, en World Animal Protection). Zij beoordelen de Nederlandse financiële sector op zeven duurzaamheidsthema’s waarbij wordt gekeken zowel naar de eigen activiteiten van een instelling, als naar de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd of die worden gefinancierd.

  Onderzoek 2023

  Volgens het onderzoek scoort Van Lanschot Kempen op vrijwel alle thema’s beter dan in de studie die drie jaar geleden is uitgevoerd. Dat komt overeen met onze eigen analyses en ambities. Het is goed onze voortgang hier bevestigd te zien. Als organisatie hebben we scherpe doelstellingen binnen bepaalde duurzaamheidsthema’s in beleid vastgelegd. We sturen daarbij op jaarlijkse resultaten, naast bijvoorbeeld onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, lees hier alles over onze duurzaamheidsambities.

  In 2023 blijven we ons verder inzetten voor de uitvoering van onze duurzaamheidsstrategieën met focus op de energie-, voedsel- en materiaaltransities.

  Kanttekening bij beoordelingsmethode

  Van Lanschot Kempen steunt de intentie van de Eerlijke Bankwijzer: het transparanter en onderling vergelijkbaar maken van het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse financiële sector door middel van onafhankelijk onderzoek. Tegelijkertijd zijn we kritisch op de beoordelingsmethode waar de Eerlijke Bankwijzer voor kiest. Dat geeft op bepaalde thema’s een eenzijdig, onduidelijk of vertekend beeld. Wij herkennen ons dan ook niet altijd in de scores. 

  Twee voorbeelden 
  • Onze scores worden vergeleken met die van diverse Nederlandse banken ondanks dat de activiteiten van Van Lanschot Kempen als wealth manager niet altijd overeenkomen. Ons leningenboek is bijvoorbeeld zeer beperkt, en als we leningen verstrekken dan is dat vooral aan kleine ondernemingen. Volgens ons kan van kleine ondernemingen niet altijd dezelfde rapportagestandaard worden geëist als van grote ondernemingen. De Eerlijke Bankwijzer maakt hierin geen onderscheid waardoor leningen aan kleine bedrijven negatief meewegen in de studie terwijl de impact hiervan aantoonbaar klein is. 
  • De aanpak van de Eerlijke Bankwijzer is gefocust op het uitsluiten van bedrijven. Wij zijn een betrokken aandeelhouder en willen onze klanten helpen hun vermogen te beleggen in organisaties en ondernemingen die deel uitmaken van de transities naar een duurzamere economie en het voortouw nemen bij de totstandkoming van duurzamere consumptiepatronen en bedrijfsmodellen. Door uit een bedrijf te stappen, scoor je weliswaar beter in de studie van de Eerlijke Bankwijzer, maar kunnen we deze bedrijven niet meer aansporen hun beleid aan te passen. 

  Andere duurzaamheidsratings

  Behalve door de Eerlijke Bankwijzer, wordt Van Lanschot Kempen nog door diverse andere ratingbureaus op duurzaamheid beoordeeld. De aanpak van deze bureaus loopt sterk uiteen, van ‘zeer breed’ (alle aspecten van duurzaamheid worden beoordeeld) tot ‘zeer specifiek’ (slechts enkele onderdelen worden beoordeeld, bijvoorbeeld belastingen, transparantie of klimaat). 

  Genoemde ratingbureaus zijn al jaren eensgezind in hun positieve beoordeling van Van Lanschot Kempen. Hiermee bevestigen deze bureaus niet alleen dat Van Lanschot Kempen een uitgebreid duurzaamheidsbeleid heeft opgesteld dat voldoet aan alle internationale standaarden, maar ook dat zij dit heeft geïntegreerd in haar producten en processen, en hier uitgebreid over rapporteert. 
  Bekijk de actuele beoordelingen

  Meer informatie

  Voor vragen over de Eerlijke Bankwijzer 2023, andere ratings of het duurzaamheidsbeleid van Van Lanschot Kempen kunt u contact opnemen met ons duurzaamheidsteam (sustainabilitycentre@vanlanschotkempen.com).
  Stuur e-mail

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimerFinanciële instellingenWerken bij