Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

LEI-nummer verplicht voor veel beleggers

Bent u ondernemer of bestuurt u een onderneming én belegt u via deze onderneming bij Van Lanschot Kempen? Dan heeft u een Legal Entity Identifier (LEI) nodig.

Zonder LEI mogen wij geen effectentransacties voor u uitvoeren. In bepaalde gevallen dient u te beschikken over een actieve LEI. Hieronder leest u daar meer over.

Wat is een LEI?

Een LEI is een wereldwijd unieke code die aan een individuele onderneming wordt toegekend. Deze code wordt gebruikt om partijen op de financiële markten te identificeren. Voor Nederlandse entiteiten is het gebruikelijk om een LEI aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt alleen een LEI aanvragen bij de KvK als u in het bezit bent van een KvK-nummer. Voor het aanvragen van een LEI bij de KvK heeft u een DigiD en een Nederlands IBAN nodig. Daarnaast moet u de mogelijkheid hebben om met iDEAL te betalen.

Voor wie is een LEI verplicht?

Europese banken zijn verplicht om bij iedere beleggingstransactie van ondernemingen of rechtspersonen zoals eenmanszaken, vof ’s, cv’s, bv’s, zelfstandigen zonder personeel, stichtingen, kerkgenootschappen, maar ook fondsen voor gemene rekening (burgerlijke) maatschappen e.d. te rapporteren aan de toezichthouder. Voldoet u aan bovenstaande definitie en hebt u bij Van Lanschot Kempen een effectenrekening voor Beleggingsadvies, Vermogensbeheer en/of Zelf Beleggen? Dan hebben wij een LEI nodig voor onze rapportage aan de toezichthouder.

LEI aanvragen: hoe en wanneer?

Als uw organisatie ingeschreven staat in het handelsregister, kunt u een LEI aanvragen bij de KvK door een digitaal formulier in te vullen. Na betaling van de registratiekosten duurt het ongeveer tien werkdagen voordat u via e-mail een LEI ontvangt. Wij raden u aan om zo spoedig mogelijk een LEI aan te vragen wanneer u wilt beginnen met beleggen. Wij raadplegen regelmatig het openbare LEI-register van de KvK. Zodra we daarin constateren dat u een LEI-nummer hebt, administreren we dat bij uw gegevens.

Als uw onderneming niet ingeschreven staat in het handelsregister, kunt u een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI-uitgevende instelling. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vind u op de website van de Global Legal Identifier Foundation.

Moet ik mijn LEI jaarlijks verlengen?

Een LEI wordt verstrekt voor de duur van een jaar. Belegt u in derivaten (opties, futures, valutatermijntransacties)? dan moet u uw LEI elk jaar verlengen. Ongeveer 60 dagen voor de afloopdatum van uw LEI ontvangt u een e-mail van de KvK waarmee u uw LEI kunt verlengen. Er zijn kosten verbonden aan het verlengen van de LEI. Meer informatie hierover vindt u op de website van de KvK.

Hebt u andere beleggingen? Dan hoeft u uw LEI niet te verlengen. Als u besluit de LEI-registratie niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan uw organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Uitzondering hierop is beëindiging van de LEI uit hoofde van een rechtsvormwijziging waarbij het KvK-nummer wordt gewijzigd en/of wanneer u zich uitschrijft uit het Handelsregister. In zo’n geval wordt de status gewijzigd naar ’retired’ en is het LEI niet meer geldig. U kunt op dat moment ook geen transacties meer doen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de LEI, anders wordt deze automatisch voor u verlengd. Ongeveer 60 dagen voor de afloopdatum van uw LEI ontvangt u een e-mail van de KvK waarmee u de LEI kunt opzeggen. In die e-mail kunt u kiezen voor de optie ‘beëindigen’ door het beëindigingsformulier van de KvK in te vullen. Als u kiest voor beëindigen, dan zal de status van de LEI naar ‘lapsed’ (verlopen) wijzigen.

Wat zijn de kosten van een LEI-aanvraag bij de Kamer van Koophandel?

U betaalt een eenmalig bedrag bij het aanvragen van een LEI. Daarnaast betaalt u een jaarlijks bedrag voor het actief houden van de LEI. Voor het actuele tarief kunt u de website van de KvK raadplegen.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag hier niet bij? Uw beleggingsspecialist of private banker helpt u graag.
Contact

Veelgestelde vragen

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer