Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Risicometer beleggen

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders van beleggingsdiensten vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Om een indicatie te geven van het risico dat een belegger met zijn portefeuille loopt, gebruiken aanbieders van beleggingsdiensten beleggingsprofielen.

Zo kent Van Lanschot Kempen bijvoorbeeld onder meer een defensief beleggingsprofiel. Voor de belegger is het echter lastig om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen systematiek van beleggingsprofielen en zijn eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen - geïntroduceerd op 1 mei 2016 - brengt hier verandering in. Deze moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van beleggingsprofielen.
Onze beleggingsoplossingen

Beleggingsprofiel vaststellen

Als u start met beleggen, wilt u zeker weten dat u dit op een verstandige manier doet. Daarom vragen wij u tijdens het aanvraagproces om een aantal vragen te beantwoorden. Hierbij geeft u aan hoeveel kennis u heeft van beleggen, wat uw beleggingsdoel is, hoeveel risico u wilt lopen. Op basis daarvan creëren wij uw beleggingsprofiel. Het verwachte rendement over uw beleggingen is afhankelijk van uw beleggingsprofiel. Hoe offensiever u belegt, hoe groter de kans op een hoger rendement. Maar u loopt dan ook meer risico om uw inleg (deels) te verliezen. Kijk daarom niet alleen naar het verwachte rendement en kies vooral een profiel dat bij u past.

Hoe meet de Risicometer Beleggen het risico?

Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille met beleggingen schommelt. Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7.

Hoe wordt de verwachte standaarddeviatie berekend?

Berekening vindt plaats op basis van door VBA Beleggingsprofessionals aangeleverde historische gegevens. De gebruikte standaarddeviaties en correlaties worden jaarlijks gepubliceerd in VBA Risicostandaarden. De Risicometer Beleggen is dus een inschatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Voor de standaarddeviaties nemen we het midden van de VBA-bandbreedtes.

Waarom gebruiken we een schaal van 1 tot 7?

Deze schaal is gelijk aan de schaal die de European Securities and Markets Authority (ESMA) voorschrijft voor Europese beleggingsfondsen. Het is een ordinale schaal. Schaal 1 is bijvoorbeeld voor spaarproducten met een standaarddeviatie van 0 tot 0,5. Schaal 7 is voor de meest risicovolle beleggingsproducten. Een gespreide portefeuille komt ergens in het midden uit. De exacte schaalindeling is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor Essentiele Beleggingsinformatie (EBi).

Wat ‘doet’ de Risicometer Beleggen niet?

De Risicometer Beleggen is niet zonder meer toepasbaar op werkelijke klantportefeuilles. De Risicometer Beleggen meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico, spreidingsrisico en het liquiditeitsrisico.

Bewaken aanbieders de volatiliteit van de individuele klantportefeuille op basis van de Risicometer? Nee, de Risicometer Beleggen is niet gericht op individuele klantportefeuilles. De werkelijke volatiliteit van een individuele klantportefeuille kan dan ook afwijken.

Wat gaat Van Lanschot Kempen hiermee doen?

De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Van Lanschot Kempen heeft zes beleggingsprofielen. We geven voor elk profiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. De kenmerken en risicometers van de zes profielen vindt u hieronder.

Hoe hebben we per beleggingsprofiel de schaal bepaald?

Voor ieder van onze profielen hebben we een inschatting gemaakt van wat redelijkerwijs te voorzien is als de meest defensieve en meest offensieve toekomstige invulling van een modelportefeuille. Die inschatting geeft de minima en maxima voor de volatiliteit van ieder beleggingsprofiel. Het resultaat is een keurige en rustig oplopende reeks van beleggingsprofielen met niet al te brede risicobandbreedtes. De minima en maxima corresponderen met de kapitaalbandbreedtes op vermogenscategorieniveau en op het niveau van risicodragend, risicomijdend.

Is het aanbieden van de Risicometer Beleggen verplicht?

Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer Beleggen te gebruiken, maar wij hebben besloten om hier als Van Lanschot Kempen wel aan mee te doen.

1. Zeer defensief

Een zeer defensief beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die zeer sterk hechten aan vermogensbehoud op de korte termijn en veel minder aan vermogensgroei op de lange termijn. Als belegger met een zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U accepteert een beperkt negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

2. Defensief

Een defensief beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die hechten aan vermogensbehoud op de korte termijn en in mindere mate aan vermogensgroei op de lange termijn. Als belegger met een defensief beleggingsprofiel belegt u vooral in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en in mindere mate in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U accepteert een gematigd negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

3. Neutraal

Een neutraal beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die zowel hechten aan vermogensbehoud op de korte termijn alsmede aan vermogensgroei op de lange termijn. Als belegger met een neutraal beleggingsprofiel belegt u zowel in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, alsmede in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

4. Gematigd offensief

Een gematigd offensief beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die hechten aan vermogensgroei op de lange termijn en in mindere mate aan vermogensbehoud op de korte termijn. Als belegger met een gematigd offensief beleggingsprofiel belegt u vooral in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen, en in mindere mate in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade. U accepteert een aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

5. Offensief

Een offensief beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die sterk hechten aan vermogensgroei op de lange termijn en veel minder aan vermogensbehoud op de korte termijn. Als belegger met een offensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen, en veel minder in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen

6. Zeer offensief

Een zeer offensief beleggingsprofiel is geschikt voor beleggers die zeer sterk hechten aan vermogensgroei op de lange termijn en vrijwel niet aan vermogensbehoud op de korte termijn. Als belegger met een zeer offensief beleggingsprofiel belegt u vrijwel volledig in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen, en vrijwel niet in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een zeer grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft zeer veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Misschien vindt u dit ook interessant

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer