Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
5 februari 2024

Fed kijkt kat uit de boom, ECB kijkt naar arbeidsmarkt

Een weinig opvallende kalender, wat ons toelaat om iets ruimer terug te blikken op afgelopen week.

Een weinig opvallende kalender, wat ons toelaat om iets ruimer terug te blikken op afgelopen week.

 

In het kort:

 • Spanningen in de Rode Zee lijken aanvoerketens langzaam te verstoren
 • Inflatie kan door deze spanningen toenemen, Fed wacht daarom af
 • Inflatie Europa daalt in met een slakkengang, ECB kijkt naar arbeidsmarkt

Deze week een rustige macro-agenda. Vandaag verwachten we uit de VS de ISM-aankoopmanagersindex voor de dienstensector. Net als de soortgelijke PMI’s en de ISM uit de industrie, zal die wellicht een positieve economische boodschap afleveren.

Dergelijke boodschap verwachten we niet noodzakelijk vanuit de kleinhandelsverkopen in de eurozone. Het cijfer over de maand december, dat morgen op de rol staat, zal licht in het rood duiken. Reële inkomens stabiliseren, Europeanen sparen eerder dan ze uitgeven en het consumentenvertrouwen is voorzichtig.

Een weinig opvallende kalender dus, wat ons toelaat om iets ruimer terug te blikken op afgelopen week.

 

Fed kijkt kat uit boom

Ten eerste was er de reeds vermelde ISM Manufacturing. Die veerde op tot een score van 49.1, van 47.1 in de voorgaande maand. De kaap van 50, die groei van krimp onderscheidt, is hiermee nog niet bereikt, maar de richting is bemoedigend.

Evenzeer bemoedigend was dat de onderliggende score voor ‘nieuwe orders’ óók de hoogte in ging. Fors zelfs: van 47 naar 52,5. Dit stemt hoopvol voor de toekomstige industriële productie, wanneer die orders de machines effectief doen draaien om ze af te werken.

Minder positief was dan weer dat aankoopmanagers aangeven dat de doorlooptijd van bestellingen toenam. Wat suggereert dat de geopolitieke spanningen in de Rode Zee de aanvoerketens beginnen verstoren. ‘Verstoringen’, een woord dat ons nog bekend in de oren klinkt vanuit de pandemie.

Potentieel is dit vervelend nieuws voor de inflatie. Handelsfricties kosten geld, en die hogere kosten worden doorgerekend. Toch moeten we tegelijkertijd een aantal nuanceringen aanbrengen.

Ten eerste zijn de huidige verstoringen van een veel kleinere omvang dan toendertijd het geval was. Ook al omdat de vraag naar ‘spullen’ op een lager peil ligt. Met andere woorden: de verstoringen leiden niet meteen tot massale onevenwichten tussen vraag en aanbod.

Daarnaast noteert de onderliggende barometer bij de ISM die peilt naar prijsdruk vooralsnog op een niveau dat overeenstemt met minder dan 2% inflatie. Onder de doelstelling van centrale banken dus.

Internationale scheepvaarttarieven lopen weliswaar, maar dat betekent niet dat vervoerders van de ene op de andere dag méér kunnen aanrekenen. Traditioneel liggen prijsafspraken immers vast voor een periode van een jaar.

Verder hebben we geleerd dat aanvoerketens flexibel zijn: ze passen zich aan. Dit kan tijdelijk tot fricties leiden en de kostprijs van handel wat opdrijven, maar uiteindelijk ebt dat weg.

Samengevat, de onderliggende boodschappen vanuit de ISM rechtvaardigen dat de Fed nog even de kat uit de boom kijkt vooraleer de rente te verlagen. Tot er wat meer zekerheid is dat de inflatie inderdaad onder controle is. Het momentum in de Amerikaanse industrie blijft weliswaar matig, maar ‘er loop geen bloed uit’ en het sentiment verbetert zelfs. Zodat er vanuit deze hoek geen nood is aan snelle monetaire versoepelingen.

 

Sterke arbeidsmarkt

Ook het nieuwe arbeidsmarktrapport ondersteunt de houding van de Fed. De maand januari creëerde 353.000 nieuwe banen. Wat de verwachting van 180.000 verpulverde. En in tegenstelling tot de voorbije maanden, was het niet alleen in sectoren die minder gevoelig zijn voor het economische momentum dat er banen bijkwamen.

Naast het aantal banen, ondersteunt het verloop van het gemiddelde uurloon (+0,6% maand op maand) evenzeer de afwachtende houding van de Fed. Hoewel dergelijke versnelling van de lonen tegelijkertijd een beetje vreemd lijkt. Wellicht spelen hier tijdelijke factoren, te maken met het koude weer dat vooral beroepen van lagere inkomensgroepen hinderde.

Hoe dan ook, dit soort cijfers doet markten twijfelen over de timing wanneer Powell en zijn collega’s de rente zullen terugschroeven. De Amerikaanse tienjaarsrente sprong weer net boven de 4%-drempel uit.

 

Europese inflatie

In de eurozone blijft de inflatie dalen, maar momenteel aan een slakkengangetje. Zowel de algemene inflatie als het kerncijfer noteerden in januari 0,1% lager tegenover de maand voordien.

Vooral het prijsverloop in de dienstensector is een aandachtspuntje. Daar noteert de inflatie nu al sinds november op 4%. Achterliggend zijn de aanhoudend robuuste arbeidsmarkt en hogere lonen de redenen.

Ook de ECB kijkt met argusogen naar die arbeidsmarkt. Hoewel er naar onze mening geen sprake is van een gevaarlijke loon-prijsspiraal. Gegeven de economische omgeving verwachten we dan ook niet dat lonen de inflatie opnieuw zullen aanwakkeren en renteverlagingen door de ECB op de lange baan schuiven.

 

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 05 februari tot

en met 09 februari

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

VS

ISM Services

Jan

52,0

Dinsdag

Eurozone

Detailhandelsverkopen MoM

Dec

-0,8%

 


 

Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer