Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Toekennen aandelenopties aantrekkelijker door nieuwe regeling

De Tweede Kamer heeft in juli 2022 een wetsvoorstel aangenomen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om aandelenopties aan hun werknemers toe te kennen. De nieuwe regeling is vooral bedoeld om huidige knelpunten bij de belastingheffing van aandelenopties bij start- en scale-ups weg te nemen, maar kan ook voor andere bedrijven aantrekkelijk zijn.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling per 1 januari 2023 ingaat.

Zo is de huidige regeling

Als een werknemer als onderdeel van zijn beloning een optie krijgt om aandelen in de onderneming te kopen, dan wordt op het moment van de toekenning van de optie nog geen belasting geheven. Pas als de werknemer de optie uitoefent, wordt er loonbelasting ingehouden over het verschil tussen de werkelijke waarde en de uitoefenprijs. 

Nadat de belasting over de aandelen afgerekend is, verhuizen de aandelen naar box 3 (of naar box 2 als er een aanmerkelijk belang ontstaat). Wordt in de periode tussen uitoefening van de optie en het verhandelbaar worden dividend op de aandelen uitgekeerd? Dan wordt over die dividenduitkering loonbelasting geheven. 

Keuzeregeling

In de nieuwe regeling kan de werknemer ervoor kiezen om, net als nu, de loonbelasting toch direct bij het uitoefenen van de optie af te rekenen. Voordeel daarvan is dat de aandelen op dat moment overgaan naar box 3 of box 2. Over de waardestijging van de aandelen na belastingbetaling wordt dan geen loonbelasting meer geheven. De belastingheffing in box 3 of box 2 is in de meeste gevallen lager. Uiteraard moet de werknemer dan wel spaargeld hebben om de belasting te betalen.

Niet alleen voor start- en scale-ups

Hoewel de nieuwe regeling bedoeld is om knelpunten bij start- en scale-ups op te lossen, geldt die voor iedere onderneming. De regeling kan dus ook gebruikt worden voor werknemers en bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen. 

De nieuwe regeling is een verbetering ten opzichte van de huidige regeling, omdat de belastingheffing uitgesteld kan worden tot het moment dat er daadwerkelijk geld beschikbaar komt. Vermoedelijk gaan ondernemingen de beloning via aandelenopties nu vaker gebruiken om werknemers te werven én voor langere tijd aan zich te binden.

Meer weten?

Denkt u erover aandelenopties toe te kennen aan uw werknemers en wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Van Lanschot Kempen Client Services.

Geschreven naar de stand van zaken op 19 juli 2022.

Contact

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer