Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Veranderingen box 3: wat gebeurt er met box 3-schulden?

Blog

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen wijziging van de box 3-heffing. Het wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht en de staatssecretaris streeft ernaar om de veranderingen per 1 januari 2022 in te voeren.

In deze blog bespreek ik de gevolgen voor schulden in box 3. 

Hoe is het nu?

In het huidige systeem komen de schulden in box 3 die hoger zijn dan de drempel van € 3.100 per persoon volledig in mindering op de box 3-bezittingen. Afhankelijk van de hoogte van uw box 3-bezittingen kan de box 3-besparing over een box 3-schuld dus oplopen van 0,54% tot 1,6% (tarieven 2020).

Hoe wordt het?

Het fictief rendement is straks afhankelijk van de daadwerkelijke verdeling van uw box 3-bezittingen. U betaalt dan belasting over 0,09% van uw werkelijke spaartegoeden en over 5,33% van alle andere box 3-bezittingen. 

De box 3-schuld zelf kunt u straks niet meer in mindering brengen op de box 3-bezittingen. In plaats daarvan kunt u een rente van 3,03% over de schuld in mindering brengen op uw fictieve rendement over de bezittingen. Die rente is afgeleid van de gemiddelde hypotheekrente. Het is hierbij niet van belang hoeveel rente u werkelijk betaald heeft. Daarnaast wordt het box 3-belastingpercentage verhoogd van 30% naar 33%. 

Box 3-inkomen: € 3 miljoen x 5,33%
€ 159.900
Af: rente: € 1 miljoen x 3,03%
€ 30.300 -/-
Af: vrijstelling
€ 400 -/-
Box 3 - inkomen
€ 129.200
Box 3 - belasting 33%
€ 42.636

Wat betekent dit? Stel u heeft in box 3 € 3 miljoen aan vastgoed. Hiervan heeft u € 1 miljoen gefinancierd via een lening bij uw bank. In het huidige systeem betaalt u box 3-heffing over een vermogen van bijna € 2 miljoen. Dit is per saldo circa € 27.600. Uw box 3-besparing over de schuld is € 16.000 (1,6% over € 1 miljoen). 

 

In het nieuwe systeem ziet het er als volgt uit:

Dit is een verschil van € 15.000 in te betalen belasting (een stijging van 54%). Dit wordt door drie veranderingen veroorzaakt: 

 1. Het box 3-tarief stijgt van 30% naar 33%.
 2. Er wordt niet meer gerekend met schijven. Als er geen spaargeld is, gaat de Belastingdienst ervan uit dat elke euro vermogen 5,33% rendement maakt.
 3. De schuld wordt feitelijk niet meer volledig in mindering gebracht. Elke euro bezitting tegenover de schuld wordt geacht 5,33% rendement te maken, maar komt slechts voor 3,03% in aftrek. De box 3-besparing over de schuld is in dit voorbeeld dus maar € 10.000 (€ 30.300 x 33%).

Moet u nu box 3-schulden gaan aflossen?

Door de voorgestelde verandering wordt het fiscale voordeel van een schuld lager. Maar bij de afweging om de schuld al dan niet af te lossen, spelen meer factoren een rol. Een belangrijke overweging is uiteraard of u meer rendement maakt dan de rente die u op de schuld betaalt. Als u 5% rendement maakt terwijl u 2% rente betaalt, dan is het voordeel in het huidige systeem 3%. Onder het nieuwe systeem moet u daar 0,76% ((5,33% - 3,03%) x 33%) vanaf trekken, zodat het voordeel daalt naar 2,24%.

Box 1-hypotheek "overbrengen" naar box 3?

De laatste tijd worden veel eigenwoningleningen "overgebracht" van box 1 naar box 3 door het  grotere belastingvoordeel. Dat belastingvoordeel zal bij de nieuwe voorstellen wat lager uitvallen dan nu, maar het kan nog steeds voordelig zijn. Een van de voordelen van de schuld "overbrengen" van box 1 naar box 3 is namelijk dat de box 1-bijtelling van het eigenwoningforfait voor een groot deel komt te vervallen. Dat voordeel neemt overigens jaarlijks af door het geleidelijk afschaffen van de wet Hillen over een periode van dertig jaar.

Wat kunt u doen?

De contouren van de nieuwe regeling zijn nu bekend. U kunt samen met uw fiscalist uw huidige financiële situatie tegen het licht houden om te kijken of deze regeling gevolgen voor u heeft. Zodra er meer over het wetsvoorstel bekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte via onze blogs.


Geschreven naar de stand van zaken op 11 september 2019.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer