Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Rentevisie

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank (ECB)

 •  De ECB verhoogde in maart de beleidsrente opnieuw met 50 basispunten. Door de onrust in de financiële sector moest de ECB een afweging maken tussen een renteverhoging ter bestrijding van inflatie en een rentepauze ten behoeve van financiële stabiliteit. Uiteindelijk bleek de onrust voor de ECB geen reden om van het beoogde rentepad af te wijken. Het tarief voor banken die geld stallen bij de ECB komt hierdoor op 3,0%. 
 • Centrale bank-president Lagarde deed na deze rentestap geen uitspraken over eventuele toekomstige rentestappen. Wel benadrukte ze (nogmaals) dat prijsstabiliteit de hoogste prioriteit geniet. De markt rekent inmiddels op renteverhogingen tot 3,5% - 3,75% in de herfst.
 • In de loop van maart steeg de driemaands euriborrente. Dit tarief, dat sterk meebeweegt met de officiële beleidstarieven van de ECB, klom in maart van 2,75% naar 3,00%.
   

Federal Reserve Bank (Fed)

 • De onrust in de Amerikaanse bankensector heeft de Federal Reserve (Fed) niet weerhouden om de rente te verhogen. In maart verhoogde de Fed de beleidsrentes met 25 basispunten, tot 4,75% - 5,00%. 
 • Voor de volgende Fed-vergadering in mei is wederom een stap van 25 basispunten het meest waarschijnlijk. Hoewel de Fed blijft benadrukken dat renteverlagingen dit jaar niet aan de orde zijn, gaat de markt sinds de onrust in de bankensector uit van meerdere renteverlagingen vanaf de zomer. 
 • Volgens voorzitter Powell is een eventuele kentering van de Fed afhankelijk van duidelijke signalen waaruit blijkt dat de Amerikaanse dienstensector afkoelt. Vooralsnog blijft dit nog altijd uit. 
 • Het verschil tussen de twee- en tienjaarsrente liep in maart aanvankelijk op naar -1,1%-punt, maar zakte tot -0,6%-punt als gevolg van de onrust op de financiële markten. Deze inverse curve geeft aan dat beleggers (op termijn) rekenen op een afkoelende economie en inflatie.

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

 • Als gevolg van de onrust in de bankensector waren obligatiemarkten zeer volatiel in de maand maart. Korte staatsrentes daalden het meest. Beleggers prijzen nu minder renteverhogingen door centrale banken in dan in februari het geval was. 
 • Ook de tienjaarsrentes daalden over de gehele linie. In Duitsland zakte deze rente in maart van 2,7% naar 2,3%. 
 • De Amerikaanse tienjaarsrente deed hier nog een schepje bovenop met een daling van 0,6%-punt tot 3,4% begin april. 
 • Ook in het Verenigd Koninkrijk was een rentedaling zichtbaar. De Britse tienjaarsrente daalde met 0,4%-punt tot 3,4% begin april.
   
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en groot-brittannië

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer