Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wachten op de recessie die niet doorkomt

Hoewel de economie zich kranig houdt, ontbreekt het niet aan rode seinen.

In het kort:

 • Beleggers zoeken hun weg tussen degelijke bedrijfscijfers en economische vraagtekens
 • In de eurozone staan de binnenlandse vraag en de industriële productie onder druk
 • Amerikaanse indicatoren doen vermoeden dat de economie niet al te fors zal afkalven  

Een paar weken terug hadden we het hier over een ‘Godot-recessie’ oftewel over een recessie die al maanden wordt verwacht, maar niet doorkomt.


In dit verband maakte de Bank of England afgelopen week een opvallende ommezwaai. Zagen de Britten in februari de economie in 2023 en 2024 nog krimpen, met respectievelijk -0,5% en -0,25%, inmiddels zijn de Britse centraal bankiers een stuk optimistischer: ze verhoogden de groeiverwachting voor 2024 met een vol procentpunt. Nooit eerder veranderden hun economische projecties zo snel en zo fors. Rugwind komt er van de verwachte snelle daling van de inflatie van 10,1% nu naar mogelijk 5% eind 2023. Overigens is de groeiverwachting van 0,75% nog steeds laag.  


Een en ander is illustratief voor het bredere fenomeen dat de economie zich kranig houdt. Ook in de VS en de eurozone. Voor deze laatste staat morgen de tweede inschatting voor de groei in het eerste kwartaal op de agenda. Toen het allemaal niet uitbundig was, maar een recessie alsnog uitbleef.

 

Economie VS koelt af

Toch ontbreekt het niet aan rode seinen. In de eurozone staat de binnenlandse vraag bijvoorbeeld onder druk. Ook de industriële productie doet het ondertussen een stuk minder. Vooral in Duitsland was de instroom van fabrieksorders in maart zeer zwak met een afname van 11,0% maand op maand. Doorgaans een voorbode van een lagere productie.


In de VS suggereert een ‘samenvattend knipperlicht’, de voorlopende indicator van de Conference Board, een forse afkoeling van de economie. Regelrechte krimp zelfs.


Wellicht zal dat beeld niet veranderen als komende donderdag de Conference Board met een nieuwe score naar buiten komt. De inflatie blijft immers hoog, het monetaire beleid is nog steeds strak en consumenten en bedrijven worden geconfronteerd met strengere kredietcondities. Bijkomend lijkt de arbeidsmarkt meer kleine barstjes te vertonen, want de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering liepen de afgelopen weken op. Niet rampzalig maar licht hoger tenderend.

Weinig vertrouwen

Daarnaast krijgen we nieuwe cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie. Ook hier zijn de verwachtingen niet hoog gespannen.


De Amerikaanse consument blijft steun ondervinden van de vooralsnog krappe arbeidsmarkt, hoewel de bestedingsdynamiek van begin dit jaar er wel wat uit is. Deze week krijgen we eveneens signalen van een aantal grote detaillisten uit de VS, zoals doe-het-zelf keten Home Depot en de supermarktketens Target en Walmart. Daarbij kijken we naar de verwachte bestedingspatronen, voorraadvorming en geboden kortingen om spullen te verkopen. Het zal een beter inzicht verschaffen in de koopkracht van de consument.


Wat de industrie betreft, kunnen we naar de ISM Manufacturing inkoopmanagersindex verwijzen. Die kampeert onder de kritische grens van 50, hoewel er wel sprake is van een enige uitbodeming.


Hetzelfde geldt voor de NAHB-index, een nieuwe index om het vertrouwen bij huizenbouwers te meten. Vanzelfsprekend is dit één van de meest rentegevoelige sectoren. Geen wonder dus dat dit vertrouwen begin dit jaar daalde tot een dieptepunt, dat sinds 2013 niet meer was gezien (uitgezonderd een korte periode bij het uitbreken van de pandemie). Sindsdien noteren we enige verbetering, maar het vertrouwen blijft laag. Morgen zal dat blijken.


Al bij al verwachten we de komende dagen dus een matige reeks Amerikaanse indicatoren. Wel zullen die nog voldoende sterk blijven om de economie niet fors te laten afkalven.  

Chinese rente

Afgelopen week bevestigden nieuwe Chinese cijfers al dat we niet te veel moeten verwachten van de mondiale groei-impuls door de heropening van de Chinese economie. We kregen flauwe internationale handelscijfers en zwakke inflatiedata voorgeschoteld. Daarbij viel de vraag naar nieuwe krediet in april ronduit tegen. Dat alles wijst op een afnemend economisch momentum.


Het is allemaal in lijn met recente commentaren van beleidsmakers dat de Chinese economie kwetsbaar blijft. Desondanks liet de centrale bank vanochtend het belangrijkste beleidstarief voorlopig onveranderd. Toch voorzien we aanvullende stimuleringsmaatregelen. Die zijn noodzakelijk om de afgegeven groeidoelstelling van 5% voor 2023 te behalen.


Verder verwachten we deze week de kleinhandelsverkopen en industriële productie van de maand april. Beide zullen een forse heropleving tegenover vorig jaar laten optekenen, maar vanzelfsprekend is dit een vertekend beeld vanwege de lockdown van 2022.

Schuldenplafond

Aandelenbeurzen sloten de week ondertussen quasi onveranderd af. Beleggers zoeken hun weg tussen enerzijds de degelijke bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal en anderzijds de vraagtekens over het economische momentum voor de komende maanden.


Op rentemarkten vallen vooral de bewegingen aan de korte kant van de Amerikaanse rentecurve op. Markten maken zich zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond.


De rente op 1-maands staatspapier, zijnde schulden die vervallen rond de datum dat het schuldenplafond bereikt zou zijn, gaat sinds twee weken fors omhoog. Tot een niveau van 5,7%. Tegelijkertijd ligt de 3-maandsrente op 5,2%. Lager dus dan de 1-maandsrente. Wat suggereert dat de meeste analisten ervan uitgaan dat er uiteindelijk een politieke oplossing voor het schuldenplafond komt. De ervaring leert dat dit uiteindelijk wel het geval zal zijn. Zij het vaak te elfder ure.


Ook wij gaan er in ons beleggingsbeleid vanuit dat er uiteindelijk een oplossing komt. Al dan niet tijdelijk. Maar tussentijds kan de politiek, en bijgevolg de markten, de gekste sprongen maken. Daarbij merken wij op dat aandelenmarkten in het verleden pas echt negatief reageren als daadwerkelijke delen van de economie uitvallen. Zover is het nog niet.   

                      

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 15 mei tot

en met 19 mei

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

Eurozone

Industriële productie MoM

Maa

-2,5%

Dinsdag

China

Industriële productie YoY

Apr

10,1%

 

 

Kleinhandelsverkopen YoY

Apr

20,1%

 

Eurozone

BBP QoQ, 2de schatting

1Q23

0,1%

 

VS

Kleinhandelsverkopen MoM

Apr

0,6%

 

 

Industriële productie MoM

Apr

0,0%

 

 

NAHB-index

Mei

45,0

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer