Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Contact
Inloggen
Blog

Nieuwe pensioenwet biedt partners van advocaten- en advieskantoren extra interessante mogelijkheid voor pensioenopbouw

Bent u partner bij een advocatenkantoor, advieskantoor of private equity firma? Dan weet u als geen ander dat het belangrijk is om ook na uw succesvolle loopbaan te kunnen genieten van een comfortabel pensioen. Maar hoe bouwen partners momenteel hun pensioenvermogen op? En wat maakt het nu extra interessant om pensioen op te bouwen? In dit interview vertelt Boudewijn Hasselman, private banker bij Van Lanschot Business Professionals, u alles over de mogelijkheden.

Hoe bouwen partners momenteel hun pensioenvermogen op?

‘Tot 1 juli 2017 konden partners in hun bv in eigen beheer pensioen opbouwen. Echter, vanwege fiscale knelpunten is dit afgeschaft. Sindsdien zie ik in mijn dagelijkse praktijk dat maar weinig partners nog fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen. De meeste partners kiezen ervoor om zelf te beleggen, zowel privé als in hun bv. Dit geeft vrijheid, maar ook onzekerheid en vereist veel discipline. Veel van mijn klanten hebben daarom behoefte aan een meer gestructureerde manier van pensioenopbouw.’

Waarom is het nu extra interessant voor partners om pensioen op te bouwen?

‘Gelukkig zijn er nu verschillende factoren die het extra interessant maken voor partners om pensioen op te bouwen. Allereerst is er de nieuwe pensioenwet, waarin de maximale jaarruimte verhoogd is van € 15.317 naar € 34.550. Dit betekent dat partners nu de mogelijkheid hebben om een substantieel pensioenvermogen op te bouwen via een lijfrente.’

‘Daarnaast is er het verschil in belastingtarief tussen wanneer u werkt en met pensioen bent. Tijdens uw werkzame leven is de lijfrentepremie aftrekbaar tegen een tarief tot 49,50%. Een uitkering vanaf de AOW-leeftijd wordt echter belast tegen een lager tarief van 19,03% tot € 37.149 en 36,93% tot een inkomen van € 73.032 (vermeerderd met 5,43% premie Zvw, tot een inkomen van € 66.956). Dit belastingvoordeel kan het interessant maken om nu pensioen op te bouwen.’


‘Een ander voordeel is dat het opgebouwde lijfrentekapitaal vrijgesteld is in box 3. Dit betekent dat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over het opgebouwde kapitaal. Dit kan bij veel partners een besparing van circa 2% box 3 heffing per jaar opleveren. Op de lange termijn kan deze belastingbesparing bij een maximale lijfrentestorting en uitkering in de honderdduizenden euro's lopen.’

‘Bovendien gaat bij een bancaire lijfrente het opgebouwde kapitaal bij overlijden over naar de erfgenamen. Dit betekent dat u het opgebouwde kapitaal niet kwijt bent, maar dat het toekomt aan uw nabestaanden. Vooral als uw kinderen geen of een laag inkomen hebben, kan dit interessant zijn. De uitkeringen worden dan namelijk niet of slechts beperkt belast, terwijl de premie doorgaans tegen 49,50% is afgetrokken.’

Welk bedrag kunnen partners middels een lijfrente opbouwen?

‘Natuurlijk is dit afhankelijk van verschillende factoren, maar ik kan u een rekenvoorbeeld geven ter indicatie. Stel dat u twintig jaar lang een premie stort van € 34.550 per jaar en daar een gemiddeld netto rendement van 3% per jaar op behaalt. Dan heeft u na twintig jaar een kapitaal van € 956.000 opgebouwd. De netto investering over die twintig jaar is niet € 691.000, maar slechts € 349.000, omdat u bij een hoger inkomen dan € 73.032 49,50% terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit betekent een netto inleg van € 17.450 per jaar.’


‘Met een bruto opgebouwd kapitaal van € 956.000 is het bij de huidige rentestand mogelijk om over een periode van twintig jaar ongeveer € 62.000 bruto per jaar te ontvangen. In totaal ontvangt u dus € 1.240.000 gedurende 20 jaar. Natuurlijk moet er nog belasting worden betaald over deze jaarlijkse uitkering, maar die is relatief beperkt. Namelijk 19,03% tot € 37.149 en 36,93% tot € 73.032 (vermeerderd met premie Zvw). Daarboven betaalt u 49,50% belasting. Al met al een mooi vooruitzicht.’

Wat kunnen jullie hierin betekenen?

‘Bij Van Lanschot Business Professionals bieden wij partners de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten en in te leggen in Evi Pensioenbeleggen. Uw inleg wordt dan op een geblokkeerde rekening gestort en belegd door onze experts van Evi van Lanschot. Zij bouwen het beleggingsrisico af naarmate de AOW-datum dichterbij komt. Zodra u met pensioen gaat, kunt u met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aankopen. De vaste kosten van Evi Pensioen zijn € 49,00 per jaar.’

‘Het afsluiten van Evi Pensioen kan gemakkelijk online, maar onze collega's bij Evi of ikzelf kunnen u hierbij ook persoonlijk helpen. Daarnaast kan een combinatie van Evi Pensioen en beleggen in uw bv interessant zijn. Wij bekijken graag uw persoonlijke situatie om tot een totaaloplossing te komen.' 


Wilt u weten wat Van Lanschot Business Professionals voor u kan betekenen voor uw pensioen? U kunt contact met opnemen met Boudewijn Hasselman via 06 297 137 42 of b.hasselman@vanlanschot.com of maak direct een afspraak.

Disclaimer

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking

 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS


Investment Management


INVESTMENT BANKING© Van Lanschot Kempen NV 2023
Over ons
Veilig bankieren
Privacy & cookies
Disclaimer