Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Column - 25 april 2023

‘En toen was het lente…’

'Min 20 graden', sprak de Eskimo. ‘De lente hangt in de lucht.' ‘Aan deze uitspraak van de Belgische mediapersoonlijkheid Wiet van Broeckhoven moest ik denken tijdens het lezen van de bevindingen van onze landsadvocaat Pels Rijcken in het rapport ‘Advies verplichte loondienst medisch specialisten’.

Een simpel advies waarin onze minister Ernst Kuipers een spiegel wordt voorgehouden als het gaat om diens rapport over ‘het verplicht in loondienst nemen van de medisch specialist’.’ Samengevat zegt het advies van de landsadvocaat dat verplicht in loondienst nemen ‘niet nodig, niet haalbaar en nodeloos complex is’. Dit klinkt niet als een aanmoediging om het dan tóch te doen, alhoewel het ook zeker geen garantie is dat het niet gaat gebeuren. Waar gaat dit allemaal ook alweer over?

‘Het rapport van de Minister ziet toe op de afspraak in het coalitieakkoord 2021 - 2025 "Omzien naar elkaar dat alle dokters verplicht in loondienst moeten als er onvoldoende voortgang is gemaakt op het gebied van “gelijkgerichtheid”.’ Wat gelijkgerichtheid precies is, valt lastig te definiëren. Het Strategisch Adviesbureau in de Zorg (SiRM) doet een poging: partijen bepalen samen wat er moet gebeuren om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden, hoe zij dit organiseren, wie wat gaat doen en wie er op welke manier voor gaat betalen. Dat is nogal wat.

Zelf vinden wij het thuis al lastig om met vijf ‘partijen’ één vakantiebestemming te kiezen.

Ik telde in elk geval dertien partijen die moeten samenwerken en waarmee afspraken moeten worden gemaakt om gelijkgerichtheid te behalen. Een behoorlijke uitdaging. Zelf vinden wij het thuis al lastig om met vijf ‘partijen’ één vakantiebestemming te kiezen. Het lijkt mij ook vooral een prettig businessmodel voor consultants en andere adviseurs. Ik zie het ontstaan voor me van een meethuis, KPI’s en evaluatiemomenten, waarmee men op het ministerie van VWS kan zien of we nog op de juiste koers zitten en voldoende progressie maken.

Nu denk ik niet dat het inregelen van al deze controles gaat zorgen voor betere samenwerking. En toch kon ik een kleine glimlach niet onderdrukken. Je ziet meestal alleen datgene waarnaar je kijkt. Het zou dus zomaar kunnen dat de partijen constateren dat er door de discussie al een enorme vooruitgang is behaald. Waarna geconcludeerd wordt dat al die maatregelen verder niet meer nodig zijn. Dat zou voor iedereen geweldig nieuws zijn.

Gewoon weer focus op het werk en dit ver achter ons laten. We hebben toch wel wat beters te doen dan tijd besteden aan iets dat niet nodig, niet haalbaar en nodeloos complex is. Lijkt mij voor onze dokters ook heerlijk dat ze, richting de zomer, lekker aan de slag kunnen. Hopelijk met wat minder administratieve lasten. Dat zou dan weer passen bij alle goede voornemens rondom vooruitkijken naar de toekomst en omzien naar zorgprofessionals, en maakt dus iedereen blij.
Managing Director - Private Banking

Chris Zegers

U kunt hem telefonisch bereiken via
06 50 64 78 99 of stuur een e-mail.

Mail naar Chris Zegers

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer