Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Asset based finance: voor- en nadeel voor ondernemers

Blog

Als adviseur voor ondernemers was ik gewend de gouden balansregel te hanteren, waarbij we vaste activa (bedrijfspanden, bedrijfsmiddelen) financierden met hypothecaire en middellange leningen en vlottende activa (debiteuren, voorraden) met rekening-courantkrediet. Door het aanbieden van dit financieringspalet wisten banken hun relaties aan zich te binden. 


Andere financieringsinstrumenten, zoals leasing van bedrijfsmiddelen of factoring van debiteuren en voorraden, bestonden ook al maar ondernemers beschouwden die in de regel als lender of last resort. Hierop deden ze pas een beroep als hun huisbank geen reguliere financiering verstrekte.

Alternatieve financieringsbronnen

Over het algemeen waren zowel ondernemingen als banken tevreden over deze manier van financieren, totdat de economische crisis in 2008 uitbrak, gevolgd door de kredietcrisis. Nieuwe regels voor banken - Basel III en IV - gecombineerd met veelal sterk verminderde bedrijfsresultaten bij ondernemingen, leidden ertoe dat banken minder kredieten verstrekten. Het gevolg was dat traditionele kredieten duurder werden en financieringspercentages daalden. Ondernemers gingen dus op zoek naar alternatieve financieringsbronnen en zo werd asset based finance populair.

Wat is asset based finance?

Een gangbare Nederlandse term voor asset based finance is ‘objectfinanciering’. Kenmerkend is dat de financiering altijd gelinkt is aan een specifiek object. Dat kan in geval van leasing een bedrijfsmiddel (machines) zijn en bij factoring debiteuren of voorraden. Ook financiering van vastgoed (bedrijfspanden) behoort tot de mogelijkheden. Voordeel is dat de financieringsmaatschappij (ook wel lease- of factormaatschappij genoemd) vooral kijkt naar de kwaliteit van het onderliggende object en in (iets) mindere mate naar de financiële structuur van de onderneming.

Daardoor zijn objectfinanciers vaak bereid hogere financieringspercentages te verstrekken dan de reguliere financiers van werkkapitaal (90% financiering op debiteuren of 80% op betaalde voorraden is zeker geen uitzondering, daar waar reguliere financiers 70% respectievelijk 50% hanteren). Vooral voor sterk groeiende ondernemingen is dit een uitkomst, omdat de financiering stijgt met bijvoorbeeld de groei in debiteuren en/of voorraden. Daarnaast waren leasing en factoring in het verleden dure oplossingen, terwijl onder Basel III de kapitaaleisen voor objectfinanciers lager zijn dan die voor de reguliere financiers. Daardoor is vandaag de dag het tarief concurrerend.


Maar zijn er ook nadelen? Ja, zeker. Bankiers bezoeken hun relaties in de regel meerdere malen per jaar. Naast het bespreken van de dagelijkse gang van zaken wordt dan ook bekeken of de financieringsstructuur nog de juiste is en worden risico’s beoordeeld. De bankier is hierbij de sparringpartner en het klankbord voor de ondernemer. Vanwege het kostenaspect worden deze – voor veel ondernemers waardevolle – gesprekken door de gemiddelde lease- en factormaatschappij nogal eens achterwege gelaten.

Financieringsadvies

Van Lanschot Kempen biedt ondernemers verschillende adviesdiensten aan, waaronder financieringsadvies. We brengen daarbij de exacte financieringsbehoefte voor u in beeld en adviseren over de optimale financieringsstructuur. Afhankelijk van de situatie geven we zelf invulling aan uw financieringsbehoefte of brengen we advies uit over de hoogte, de vorm, de looptijd en de voorwaarden van financieringen bij derden. En met derden bedoelen wij dan asset based-financiers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over asset based finance-oplossingen? Neemt u dan contact op met Ron Hofman (06 51 49 31 01, r.a.hofman@vanlanschot.com) of een van zijn collega’s.


Ron Hofman is business advisor bij Van Lanschot Kempen zie ook: Ondernemers.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer