Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Belastingplan 2024 en wet excessief lenen: 7 belangrijke wijzigingen

Eerder las u in mijn blogs al over het op Prinsjesdag aangekondigde Belastingplan 2024 en de aandachtspunten in dat plan voor DGA’s en de aandachtspunten voor vermogende particulieren.


De Tweede Kamer heeft pasgeleden, in de nacht van 26 op 27 oktober 2023, ingestemd met dit belastingplan, maar daarbij zijn verschillende amendementen aangenomen. De Eerste Kamer zal het plan inclusief deze wijzigingen medio december 2023 behandelen. Daarbij kan de Kamer het plan overigens alleen goed- of afkeuren en zelf dus geen wijzigingen meer aanbrengen.

 

Welke wijzigingen zijn er nu in oktober aangenomen op het Belastingplan 2024 en wat betekent dat voor uw financiën? Hieronder noem ik een zevental belangrijke wijzigingen:

 

Inhoudsopgave

1. Tarief box 2 verder omhoog

Op dit moment is het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (AB) in box 2 26,9%. Vorig jaar was al besloten het tarief tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) te verlagen naar 24,5% en het tarief daarboven te verhogen naar 31%. Door een amendement is het toptarief in box 2 per 1 januari 2024 verder verhoogd van 31% naar 33%. Hierdoor zal de gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting (Vpb) en box 2 voor winsten boven € 200.000 voor het eerst hoger uitkomen dan het toptarief van box 1 (49,5%) in de inkomstenbelasting.

2. Tarief box 3 verder omhoog

Het tarief dat wordt toegepast op de forfaitaire rendementen is in 2023 32%. In het Belastingplan 2024 was voorgesteld dit te verhogen naar 34%. Door een amendement zal dit nog verder worden verhoogd. Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 36%.

3. Giftenaftrek vennootschapsbelasting niet afgeschaft

In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld de giftenaftrek in de Vpb af te schaffen. Daarnaast wordt een gift uit de vennootschap niet meer als (fictieve) dividenduitkering voor box 2 aangemerkt. Voor giften uit de vennootschap tot € 100.000 zou dit een versobering betekenen. Voor giften boven € 100.000 is dit juist een verruiming. Door een amendement wordt de afschaffing van de giftenaftrek voor de Vpb weer teruggedraaid. Het bedrag aan giftenaftrek in de BV mag niet meer dan 50% van de winst bedragen. Verder geldt een maximum van € 100.000. Wordt er meer geschonken door de vennootschap dan is dat meerdere niet aftrekbaar. Het wordt echter niet meer als (fictieve) dividenduitkering voor box 2 aangemerkt.

Bespreek uw mogelijkheden

Uw private banker bespreekt graag uw situatie met u en waar u aan moet denken. Nog geen klant? Maak vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

4. Vrijstelling box 3 voor groen sparen en groen beleggen versoberd

In het Belastingplan 2024 bleef de vrijstelling voor groen sparen en groen beleggen ongewijzigd maar door een amendement wordt deze regeling versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling voor groene beleggingen per persoon verlaagd van € 65.072 naar € 30.000. Fiscale partners hebben recht op twee keer de hierboven genoemde bedragen.

5. MKB-winstvrijstelling minder verlaagd

De MKB-winstvrijstelling bedraagt op dit moment 14%. In het Belastingplan 2024 was voorgesteld deze vrijstelling te verlagen naar 12,7%. Door een amendement wordt de voorgestelde verlaging van de MKB-winstvrijstelling voor 2024 nagenoeg gehalveerd, waarmee de MKB-winstvrijstelling voor 2024 13,31% wordt.

6. BOR-vrijstelling minder verlaagd

In het Belastingplan 2024 was voorgesteld de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting per 1 januari 2025 aan te passen. Voor het ondernemingsvermogen tot Є 1,5 miljoen (nu € 1,2 miljoen) is de vrijstelling 100%, daarboven wordt de vrijstelling verlaagd van 83% naar 70%. Door een amendement daalt dit niet naar 70% maar naar 75%.

7. Grens excessief lenen verlaagd

Door de aanpassingen in het Belastingplan 2024 is er ter financiering daarvan ook een wijziging aangebracht in de wet excessief lenen. Die betreffende wet - excessief lenen bij eigen vennootschap - is dit jaar in werking getreden. Het eerste peilmoment is 31 december 2023. Als u op die datum meer dan € 700.000 van uw BV heeft geleend, wordt over het meerdere in box 2 belasting geheven tegen 26,9% (tarief 2023). Ook leningen aan verbonden personen (dat zijn (klein)kinderen en (groot)ouders) tellen mee boven een grens van € 700.000 per verbonden persoon. Door een amendement op het Belastingplan zal deze grens per 2024 van € 700.000 verlaagd worden naar € 500.000.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze wijzigingen voor uw financiën betekenen? Raadpleeg daarvoor uw fiscalist. Uw private banker wisselt natuurlijk ook graag met u van gedachten over deze onderwerpen.

 

Geschreven naar de stand van zaken op 30 oktober 2023.

DISCLAIMER

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer