Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Een eigen praktijk starten met een goed financieel plan

Als zorgprofessional hebt u eigen ideeën over zorg verlenen. Die kunt u uitvoeren in loondienst of als waarnemer. Maar een medisch ondernemer met een eigen praktijk kan echt het verschil maken voor de patiënten. Tegelijk is voor uzelf beginnen een grote stap. Wat helpt is een goed financieel plan en een bank die de sector kent.


Het zorglandschap verandert continu: ketenvorming, zorgverzekeraars, politieke besluiten met vergaande gevolgen. Denkt u na over een eigen praktijk, dan is het logisch dat u zich afvraagt of daar de komende jaren voldoende inkomen uit te genereren is. Wat zijn de gevolgen bij het kopen van een huis? Bent u bereid om eventueel goodwill te betalen en hoeveel is dan redelijk? Om de haalbaarheid te bepalen moeten er veel uiteenlopende vragen worden beantwoord. Wilt u bijvoorbeeld een praktijk starten in een klein dorp of liever samenwerken met anderen in een groot gezondheidscentrum? En wat maakt uw onderneming bijzonder? Gaat u videoconsulten doen of iets anders om u te onderscheiden van andere praktijken? In een businessplan staat de visie van de ondernemer, aangevuld met financiële informatie. Hiermee kan de bank een financiële analyse maken en een inschatting maken van de haalbaarheid. Denk aan zaken als:

 • Soort praktijk
 • Locatie (eigen pand of gezondheidscentrum)
 • Type patiënten
 • Het aanbieden van overige diensten
 • Alleen werken of samen?
 • Aantal uren dat u kunt werken (denk ook aan declareren, medisch- en personeelsbeleid en ANW-uren)
 • Verzekeringen, wet- en regelgeving
 • De financiering

Praktijkfinanciering

Een praktijk starten of overnemen vraagt in de regel om een behoorlijke investering. Wanneer u een praktijk wilt financieren gaat een van onze specialisten met u en uw adviseur om de tafel. We kijken onder andere of er voldoende inkomen uit de praktijk te genereren is, naar de huisvesting en of er aanvullende financiering nodig is.


In de regel wordt er bij een praktijkovername goodwill gevraagd. De berekening daarvan gaat meestal op basis van overwinst en toekomstige kasstromen en soms via een bedrag per patiënt. Het uiteindelijke bedrag komt door onderhandeling tot stand. Zaken die meewegen zijn de locatie van een praktijk, het aantal patiënten en de zorgzwaarte daarvan. Voor u telt of er ruimte is om te groeien en of de praktijk al samenwerkt met andere disciplines bijvoorbeeld. Een goede adviseur kan helpen bij deze gesprekken, zodat er een goed onderbouwde waarde kan worden bepaald. Maar ook om de overige voorwaarden te bepalen en uit te onderhandelen, bijvoorbeeld verplichtingen die overgaan.

Gevolgen voor privé

Start u een eigen praktijk, dan bent u behalve medisch professional ook ondernemer. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen, een eventuele hypotheek en de vermogensopbouw. Zeker als uw partner ook een carrière heeft, is het goed om de privé financiële huishouding onder de loep te nemen. Sommige medische beroepen hebben een verplicht pensioenfonds, zoals huisartsen, dierenartsen en apothekers, maar dat geldt weer niet voor tandartsen. Er zijn altijd mogelijkheden om zelf (extra) pensioen op te bouwen. Ook vermogensopbouw kan op meer dan één manier: sparen, beleggen of investeren in vastgoed. Na verloop van tijd, als de praktijk goed loopt, kan hier meer aandacht voor komen. Het helpt dan zeker om te kunnen profiteren van specialistische kennis bij het plannen van een gezonde financiële toekomst.

Wat speelt er in uw werkveld?

Start u een eigen praktijk, dan bent u behalve medisch professional ook ondernemer. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen, een eventuele hypotheek en de vermogensopbouw. Zeker als uw partner ook een carrière heeft, is het goed om de privé financiële huishouding onder de loep te nemen. Sommige medische beroepen hebben een verplicht pensioenfonds, zoals huisartsen, dierenartsen en apothekers, maar dat geldt weer niet voor tandartsen. Er zijn altijd mogelijkheden om zelf (extra) pensioen op te bouwen. Ook vermogensopbouw kan op meer dan één manier: sparen, beleggen of investeren in vastgoed. Na verloop van tijd, als de praktijk goed loopt, kan hier meer aandacht voor komen. Het helpt dan zeker om te kunnen profiteren van specialistische kennis bij het plannen van een gezonde financiële toekomst.

‘Veel afstuderende huisartsen starten niet gelijk met een eigen praktijk. Als waarnemer valt er een goede boterham te verdienen en werkt u minder uren. Maar hebt u een eigen visie en hecht u aan autonomie, dan is praktijkhouderschap een mooie stap. Die drang naar zelfstandigheid zie ik veel bij huisartsen, het zit in de specialisatie en vaak ook in de persoonlijkheid van mensen die dit beroep kiezen.

Er is een groot tekort aan huisartsen, zeker aan de randen van het land. Dat maakt het lastig voor huisartsen die een opvolger zoeken. De zorgvraag stijgt, we vergrijzen en er worden meer taken bij de huisarts neergelegd. Begint u een eigen praktijk, dan wordt u ook manager: van praktijkondersteuners, assistentes en natuurlijk waarnemers. Huisvesting zie ik nu steeds vaker in gezondheidscentra waar verschillende disciplines te combineren zijn. Ketenvorming staat bij huisartsenpraktijken nog in de kinderschoenen, maar het is een ontwikkeling die we scherp in de gaten houden.

De gemiddelde huisarts die een praktijk overneemt is in de dertig. De bedragen verschillen erg, ook afhankelijk van het wel of niet betalen van goodwill. Dat is in deze sector een heet hangijzer waar de meningen over verschillen. Als Van Lanschot Kempen werken we samen met organisaties als de LHV en geven onze mening vanuit de expertise die we jarenlang hebben opgebouwd.

Als tip wil ik meegeven dat u niet moet onderschatten hoeveel tijd het kost om een financiering te regelen. Begin op tijd en schakel zeker een adviseur in. Dan komt u beter voorbereid bij de bank. U ontkomt niet aan een deel persoonlijke aansprakelijkheid, dus de combinatie met de privésituatie verdient ook aandacht. Dat kunnen we allemaal bespreken, ook na de overname blijven wij aan boord om dat steeds zo optimaal mogelijk in te richten.’

 

Henk-Jan van Roekel is Healthcare banker in het adviesteam Eerstelijnszorg.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer