Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Toetreden tot een dierenartspraktijk: waar moet u aan denken?

Krijgt u binnenkort de mogelijkheid om als dierenarts toe te treden tot een dierenartspraktijk? Een mooie stap, maar wel een waar veel bij komt kijken. U wilt dat de toetreding tot de praktijk zo soepel mogelijk verloopt, maar waar moet u dan precies aan denken en op letten? Private Banker Sophie van Laarhoven bespreekt in dit artikel de belangrijkste aandachtspunten. 

Inhoudsopgave

1. Toetreden tot een dierenartspraktijk: de overnamesom

Als u gaat toetreden tot een dierenartspraktijk moet u in de meeste gevallen een overnamesom betalen. Deze bestaat onder andere uit goodwill, kapitaal en stille reserves. Het is mogelijk om dit te laten financieren door uw bank. 

In veel gevallen wordt de goodwill gebaseerd op de methode van de Beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland (KNMvD). Hierbij wordt gekeken naar de genormaliseerde winst van de afgelopen drie jaar en de toekomstverwachting van de praktijk. U leest hier meer over in het artikel over goodwill.

Een dierenartsenpraktijk kent daarnaast vaak ook stille reserves en een bedrag aan kapitaal dat u moet overnemen als u toetreedt. De stille reserves komen voort uit het verschil in de werkelijke waarde en de fiscale waarde op de balans. Bij de fiscale waarde houdt men rekening met afschrijvingen. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is het praktijkpand. 

Bijvoorbeeld: het praktijkpand is getaxeerd op € 1 miljoen (werkelijke waarde) maar op de balans staat slechts een bedrag van € 450.000. Hierdoor komen de stille reserves neer op € 550.000 (€ 1.000.000 - € 450.000).

2. Toetreden via een bv of eenmanszaak

Toetreden tot een dierenartspraktijk doet u als zelfstandig ondernemer. U bent na uw toetreding ook niet langer in loondienst. U treedt als rechtsvorm toe en niet als persoon. Om dit te kunnen doen, richt u zelf een eenmanszaak of bv op. Welke rechtsvorm u kiest, hangt af van de hoogte van bijvoorbeeld de verwachte winst/het winstaandeel en het advies van een fiscalist of praktijkadviseur.

Daarnaast is het niet altijd mogelijk om zelf een rechtsvorm te kiezen. Soms is er vanuit de praktijk besloten dat er een bepaalde rechtsvorm aangehouden wordt. Wordt de dierenartspraktijk gevoerd vanuit een bv? Dan richt u als toetreder ook zelf een bv op. De rechtsvorm ‘bv’ brengt zo z’n voordelen met zich mee. Zo beperkt u de financiële risico’s, omdat u niet persoonlijk aansprakelijk bent voor de bv. Zo beschermt u uw privévermogen als uw bv in de financiële problemen komt.

Om een bv of eenmanszaak op te richten, schrijft u uzelf in bij het Handelsregister van de KVK. Voor een bv moet u zich ook registreren in het UBO-register (Uiteindelijke Belanghebbende) en langs de notaris. Deze stelt een notariële oprichtingsakte met statuten voor u op en regelt daarna de inschrijving in het Handelsregister.

3. Directeur-grootaandeelhouder en gebruikelijk loon

Besluit u een bv op te richten als u toetreedt tot een dierenartsenpraktijk? Dan bent u daar na de oprichting directeur-grootaandeelhouder (DGA) van. Als DGA sluit u een arbeidsovereenkomst af met uw bv. Deze overeenkomst toont u de Belastingdienst om aan te tonen dat u als werknemer in dienst bent bij de bv en hieruit een salaris ontvangt. Ook heeft u dit document nodig voor uw boekhouding.

 

De bv keert u als DGA verplicht een gebruikelijk loon uit. Dit wordt gebaseerd op het salaris van een werknemer in een vergelijkbare functie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het aantal fte dat u toetreedt (bijvoorbeeld 0,5 fte), pensioenpremies en eventuele leningen ten behoeve van uw toetreding. U betaalt inkomstenbelasting over het loon dat u vanuit uw holding ontvangt. Het deel van het winstaandeel dat overblijft na het voldoen van kosten en belastingen, kunt u uitkeren als dividend. Hierover betaalt u dividendbelasting (AB-heffing).


Inkomstenbelasting bij een eenmanszaak
Kiest u voor een eenmanszaak in plaats van een bv? Dan betaalt u inkomstenbelasting over de totale winst van de onderneming in box 1. Als de Belastingdienst de onderneming erkent, komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvoordelen, zoals zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en startersaftrek.

Van Lanschot Kempen voor dierenartsen

Meer weten over wat Van Lanschot Kempen kan betekenen voor dierenartsen? Download hier de brochure.
Download de brochure

4. Zakelijke financiering aanvragen

Om de toetreding te financieren, kunt u een lening aanvragen bij uw bank. Wanneer u deze afsluit, wordt in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de lening. Daarnaast wordt voor een bv vaak een borgstelling van de DGA gevraagd. Gemiddeld duurt het zo’n vier tot zes weken om een toetredingsfinanciering aan te vragen en te verwerken.

 

Om een toetredingsfinanciering aan te vragen, heeft u de volgende documenten nodig: 

 • Overeenkomst van praktijkoverdracht: hierin staan uw rechten en verplichtingen, zoals de betaling van de goodwill, de inbreng van kapitaal, het recht op het totale winstaandeel en het aantal fte waarvoor u toetreedt.
 • Maatschapsovereenkomst/aandeelhoudersovereenkomst.
 • Jaarcijfers van de praktijk van de afgelopen drie jaar.
 • Berekening van de goodwill.
 • Begroting van uw eigen bv of eenmanszaak.
 • Kopie van uw meest recente IB-aangifte.
 • Kopie van de polis van de overlijdensrisicoverzekering.
 • Kopie van de polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Kopie van uw legitimatie

Heeft u voor een bv gekozen als rechtsvorm? Dan zijn de volgende aanvullende documenten ook nodig:

 • Oprichtingsakte/statuten van de bv.
 • Inschrijving in het UBO-register.

5. Risico’s afdekken

Als u in loondienst bent, verzekert uw werkgever de risico’s die uw werk met zich meebrengt. Zodra u een bv of eenmanszaak opricht om toe te treden tot een dierenartspraktijk, valt deze bescherming weg. Terwijl u sommige risico’s als dierenarts mogelijk niet zelf kunt dragen. Daarom is het verstandig om enkele verzekeringen af te sluiten als u wilt toetreden.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dekt de financiële schade als gevolg van onjuist handelen of het leveren van een wanprestatie tijdens de uitoefening van uw beroep.
 • Beroepsrechtsbijstandverzekering: verzekert u van juridische ondersteuning bij zakelijke kwesties.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): dekt het wegvallen van uw inkomen door ziekte of een ongeval. 
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV): uw nabestaanden ontvangen een eenmalig bedrag als u komt te overlijden. Deze verzekering is vaak verplicht als u een bancaire lening afsluit, zodat uw nabestaande niet geconfronteerd worden met de openstaande schuld.

De verzekeringen betreffen complexe producten. Laat u adviseren bij het afsluiten van één of meerdere van deze producten.

6. Pensioen opbouwen

Wilt u na uw pensioen uw huidige levensstandaard bewaren? Dan is het verstandig om een eigen pensioenpotje op te bouwen. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers:

 • 1e pijler: uitkeringen van de overheid, AOW en ANW.
 • 2e pijler: pensioenopbouw via een pensioenfonds
  Als dierenarts bent u verplicht om u aan te melden bij het pensioenfonds voor dierenartsen (SPD). Hoeveel pensioen u opbouwt bij SPD en de premie die u hiervoor afdraagt, hangt af van uw inkomen. 
 • 3e pijler: Individueel pensioen;
  Het pensioen dat u opbouwt bij SPD, in combinatie met uw AOW, is meestal een stuk lager dan het inkomen dat u tijdens uw werkzame leven ontvangt. Daarom is het slim om zolang u werkt, zelf vermogen op te bouwen. Als u dit doet vanaf het moment dat u als zelfstandig dierenarts aan de slag gaat, is het te overzien wat u per maand opzij moet zetten.

Meer weten over dit onderwerp?

Toetreden tot een dierenartspraktijk is geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat u de juiste keuzes maakt. Van Lanschot Kempen Healthcare heeft al vele professionals zoals u geholpen met toetreden en weet precies waar u aan moet denken. 

Door onze ervaring kunnen we u op bijna alle aspecten adviseren. Daarnaast stellen wij ons netwerk van praktijkadviseurs ter beschikking zodat u niet allerlei loketten langs hoeft te gaan tijdens uw voorbereiding. 


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Uw private banker wisselt graag met u van gedachten. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Maak een afspraak

We staan voor u klaar

Wilt u weten wat van Lanschot Kempen Healthcare voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Sophie van Laarhoven via 06 82 12 62 73 of stuur een e-mail naar s.vanlaarhoven@vanlanschotkempen.com. Meer informatie over Van Lanschot Kempen Healthcare voor dierenartsen en de diensten die we leveren, vindt u op onze website.

Ons aanbod voor dierenartsen

Misschien ook interessant voor u

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer