Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Laatste kans: belastingvrij uw kleinkind helpen bij aankoop woning

De woningmarkt lijkt over zijn hoogtepunt heen. Voor het eerst sinds 2014 dalen de prijzen weer, onder andere door de gestegen hypotheekrente. Maar voor jongeren blijft het lastig om een betaalbare woning te vinden. Een belastingvrije schenking van opa en oma kan een welkome ondersteuning zijn.

Heeft u kleinkinderen die een eigen woning zoeken? Tot eind 2023 kunt u nog de zogenoemde ‘jubelton’ schenken: de belastingvrije schenking voor de eigen woning. Tot 2022 was dat een bedrag van ruim € 100.000. Dit jaar is dat verlaagd naar € 28.947 en met ingang van 2024 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning helemaal afgeschaft.​

Voorwaarden belastingvrije schenking

Om nog van deze belastingvrije schenking gebruik te kunnen maken, moet uw kleinkind allereerst tussen de 18 en 40 jaar zijn. De 40e verjaardag is de laatste dag dat u de schenking kunt overmaken. Is uw kleinkind 40 jaar of ouder, maar getrouwd met een jongere partner? Dan mag u toch de schenkingsvrijstelling gebruiken. Let op: als uw kleinkind samenwoont en een notariële samenlevingsovereenkomst heeft, dan moeten de partners al minimaal twee jaar samenwonen. Zonder samenlevingsovereenkomst is dat zelfs vijf jaar.


Vervolgens moet de schenking uiterlijk in 2025 gebruikt worden voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de afkoop van erfpacht. Dus als uw kleinkind nog geen woning op het oog heeft, kunt u toch belastingvrij schenken op voorwaarde dat er uiterlijk in 2025 een eigen woning wordt gekocht. U moet wel nog in 2023 de schenking aan uw kleinkind overmaken.

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor de eigen woning, moet uw kleinkind een aangifte schenkbelasting indienen en in de aangifte een beroep doen op de vrijstelling. De aangifte moet uiterlijk 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Gescheiden grootouders

Bent u gescheiden? Schenkingen van gescheiden grootouders worden niet bij elkaar opgeteld (in tegenstelling tot schenkingen van gescheiden ouders). Zowel u als uw ex-partner kunnen uw kleinkind in dat geval dus € 28.947 belastingvrij schenken voor de eigen woning. En zijn de grootouders van de partner van uw kleinkind ook gescheiden, dan kan zelfs vier keer belastingvrij worden geschonken.

Gespreide schenking

De vrijstelling van de jubelton was tot 2022 ruim € 100.000. Daarbij bestond de mogelijkheid om de schenking over meerdere jaren uit te smeren. Als u voor het eerst in 2021 voor een deel gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling, dan kunt u de schenking in 2023 nog aanvullen tot € 105.302. Als u in 2022 voor het eerst een deel van de jubelton geschonken heeft, dan kunt u aanvullen tot Є 106.671.

Let op: uw kleinkind (of de partner van uw kleinkind) moet nog wel jonger zijn dan 40 jaar. Daarnaast mag u nog gebruik maken van de gewone jaarlijkse vrijstelling van € 2.418.

Inzicht in uw financiële situatie

Is het verantwoord voor u om te schenken? En zo ja, hoeveel kunt u schenken zonder dat uw eigen wensen en doelstellingen in gevaar komen? Uw private banker maakt dat graag inzichtelijk voor u. Van Lanschot Kempen helpt u daarnaast ook graag met de praktische zaken. Bijvoorbeeld met een bankrekening of een kortlopend deposito op naam van uw kleinkind om de schenking tijdelijk op te storten. Dat is nodig als uw kleinkind nog geen eigen woning heeft op het moment dat u de schenking doet.

Geschreven naar de stand van zaken op 26 juli 2023.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer