Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

De kracht van herhaling: periodiek schenken

Met periodieke giften bereikt u vaak meer dan met incidentele hulp. In deze blog brengen we de fiscale voorwaarden en enkele aandachtspunten van meerjarige ondersteuning voor u in kaart.

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot Kempen aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken. Deze blog gaat over de periodieke gift.


Geven aan goede doelen doen we om een positieve bijdrage te leveren aan een maatschappelijk thema. Veel gevers aan goede doelen willen ‘een verschil maken’ en bijdragen aan effectieve oplossingen voor problemen die mens, dier of de aarde raken. Maar ook persoonlijke passies en interesses kunnen bepalend zijn voor een gever, zoals muziekonderwijs of het behoud van cultureel erfgoed.

Met periodiek geven bereikt u meer

Met meerjarige ondersteuning, bijvoorbeeld via periodieke giften, kan vaak meer bereikt worden dan met incidentele hulp. De meeste mensen kiezen echter niet voor een periodieke gift. Overweegt u juist wel (vaker) periodiek te schenken? In deze blog brengen we de fiscale voorwaarden en enkele aandachtspunten van meerjarige ondersteuning voor u in kaart.

Fiscale voorwaarden en kenmerken periodieke gift

 • Tenminste één keer per jaar maakt u een bedrag over naar een instelling die bij de belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of naar een vereniging die aan bepaalde eisen voldoet (zie onze FilantropieWijzer).
 • De bedragen zijn steeds hetzelfde.
 • De gift wordt minimaal vijf jaar achter elkaar gedaan. 
 • Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, met een maximum van € 1.250.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
 • De gift is vastgelegd bij een notaris of in een onderhandse akte van schenking. 
 • U kunt een periodieke gift in geld of in natura afspreken.
 • Periodieke giften kunnen voortijdig eindigen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de gever en bij faillissement of verlies van de ANBI-status van het goede doel.
 • In tegenstelling tot de eenmalige gift geldt voor de aftrek van periodieke giften geen aftrekdrempel. Wel geldt er sinds 4 oktober 2022 een maximaal aftrekbaar bedrag van € 250.000 per jaar.

Overgangsrecht

Voor periodieke giften die voor 4 oktober 2022, 16:00 uur al waren ingegaan geldt een overgangsrecht; deze periodieke giften blijven tot en met 31 december 2026 volledig aftrekbaar.

3 aandachtspunten

Meer weten

Lees dan onze FilantropieWijzer of neem contact op met onze Filantropie Services voor een persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen
Download de FilantropieWijzerGa naar Filantropie Services

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer