Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenking ontvangen in 2020? Doe aangifte vóór 1 maart 2021

Schenking ontvangen in 2020? Doe aangifte vóór 1 maart 2021
Blog

Heeft u in 2020 een schenking ontvangen van iemand die in Nederland woont, dan moet u aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart 2021. Heeft u een schenking ontvangen van een Nederlander die minder dan tien jaar geleden geëmigreerd is, dan moet u ook vóór 1 maart aangifte doen.

De Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte, u moet dus zelf actie ondernemen. U kunt op de site van de Belastingdienst met uw DigiD digitaal aangifte doen. 

We noemen drie aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij uw aangifte schenkbelasting. 

1. Wie moet de aangifte doen?

In de meeste gevallen zult u als begunstigde de aangifte doen en de schenkbelasting betalen. Als de schenker een zogenaamde ‘schenking vrij van recht’ heeft gedaan, is het handig dat de schenker zelf de aangifte doet. Bij een schenking vrij van recht neemt de schenker namelijk de schenkbelasting voor zijn rekening. U ontvangt de schenking dan netto.

2. Vrijstelling schenkbelasting, toch aangifte doen?

In de Successiewet is een aantal schenkingsvrijstellingen opgenomen. Als u een schenking van uw ouder(s) gekregen heeft, dan hoeft u geen aangifte te doen als de schenking niet meer bedraagt dan de gewone vrijstelling van € 5.515 (in 2020). Bij schenking van anderen is dat bedrag € 2.208 (in 2020) en hoeft u dus ook geen aangifte te doen. Als er sprake is van een schenking met een hoge vrijstelling, dan moet er wél aangifte worden gedaan, en moet u een beroep op deze vrijstelling doen.

Overzicht vrijstellingen 2020

Schenking
Vrijstelling
Kinderen
€ 5.515
Kinderen van 18 t/m 39 jaar, eenmalig
€ 26.457
Te verhogen voor dure studie tot
€ 55.114
Te verhogen voor eigen woning tot
€ 103.643
Overige begunstigden
€ 2.208
Overige begunstigden 18 t/m 39 jaar, eenmalig voor eigen woning
€ 103.643


De hoge vrijstelling van € 103.643 voor de eigen woning mag gespreid worden over drie opeenvolgende jaren, bijvoorbeeld in 2020 € 30.000 ,in 2021 € 30.000 en in 2022 € 43.643. U moet dan wel ieder jaar aangifte doen van de ontvangen bedragen. Bovendien mag u in 2021 en 2022 daarnaast ook nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling van € 5.515 of € 2.208.

3. Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Als u vorig jaar meerdere schenkingen van één persoon heeft gekregen, dan moet u die bij elkaar optellen. Krijgt u een schenking van twee mensen die elkaars partner zijn? Dan ziet de fiscus hen ook als één schenker en moet u de bedragen bij elkaar optellen. Een schenking van zowel uw opa als uw oma telt u dus bij elkaar op. Maar zijn uw opa en oma gescheiden, dan hoeft dat niet. Schenkingen van uw ouders moet u altíjd bij elkaar optellen, zelfs als uw ouders gescheiden zijn.

Hebben u en uw partner beiden vorig jaar van dezelfde persoon een schenking gekregen? Dan moet u ook die schenkingen bij elkaar optellen. U heeft dan ook maar recht op één keer de vrijstelling. Stel, u bent gehuwd of woont samen (langer dan vijf jaar of langer dan twee jaar met een notariële samenlevingsovereenkomst) en zowel u als uw partner heeft van een gezamenlijke vriend ieder € 10.000 schenking ontvangen. U geeft dan € 20.000 als schenking aan en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.792 (u krijgt maar één keer de vrijstelling van € 2.208). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.337 (30%).

Geschreven naar de stand van zaken op 23 februari 2021.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer