Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
blog

Schenking ontvangen in 2022? Doe aangifte vóór 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking ontvangen, dan moet u vóór 1 maart 2023 aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor schenkingen die u ontving van iemand die in Nederland woont als voor schenkingen van iemand met de Nederlandse nationaliteit die minder dan tien jaar geleden geëmigreerd is.

 

Op de site van de Belastingdienst kunt u met uw DigiD digitaal aangifte schenkbelasting doen. U moet zelf actie ondernemen, want de Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte.  Drie aandachtpunten waar u rekening mee moet houden bij uw aangifte schenkbelasting.

 

1. Wie moet de aangifte doen?

In de meeste gevallen zult u als begunstigde de aangifte doen en de schenkbelasting betalen. Als de schenker een zogenaamde ‘schenking vrij van recht’ heeft gedaan, is het handig dat de schenker zelf de aangifte doet. Bij een schenking vrij van recht neemt de schenker namelijk de schenkbelasting voor zijn rekening. U ontvangt de schenking dan netto.  

2. Vrijstelling schenkbelasting, toch aangifte doen?

In de Successiewet is een aantal schenkingsvrijstellingen opgenomen. Als u een schenking van uw ouder(s) gekregen heeft, dan hoeft u geen aangifte te doen als de schenking niet meer bedraagt dan de gewone vrijstelling van € 5.677 (in 2022). Bij schenking van anderen is dat bedrag € 2.274 (in 2022) en hoeft u dus ook geen aangifte te doen. Als er sprake is van een schenking met een hoge vrijstelling, dan moet er wél aangifte worden gedaan, en moet u een beroep op deze vrijstelling doen. 

Overzicht vrijstellingen 2022
Kinderen
€ 5.677
Kinderen van 18 t/m 39 jaar, eenmalig
€ 27.231
-te verhogen voor dure studie tot
€ 56.724
-te verhogen voor eigen woning tot
€ 106.671
Overige begunstigden
€ 2.274
Overige begunstigden 18 t/m 39 jaar, eenmalig voor eigen woning
€ 106.671

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is voor 2023 verlaagd naar € 28.947 en met ingang van 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

Spreiding schenkingsvrijstelling eigen woning

De hoge vrijstelling voor de eigen woning is over 2022 voor het laatste jaar nog € 106.671. Deze mag gespreid ontvangen worden over 2022 en 2023, bijvoorbeeld in 2022 € 1.000 en in 2023 € 105.671. U moet dan zowel over 2022 als over 2023 aangifte schenkbelasting doen en u voor beide jaren beroepen op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Doet u een beroep op de gewone vrijstelling van 2022? Dan is het niet meer mogelijk om in 2023 nog een aanvullende schenking te ontvangen. Let dus goed op dat u een beroep doet op de juiste vrijstelling. Bovendien mag u in 2023 daarnaast ook nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling van € 6.035 of € 2.418 (dit zijn de bedragen die gelden voor 2023). 

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedroeg in 2021 € 105.302. Als u in dat jaar voor het eerst een deel van deze vrijstelling heeft benut, dan kan die in 2022 en/of 2023 nog aangevuld worden tot maximaal € 105.302. Daarnaast mag u dan in 2022 en 2023 nog gebruikmaken van de gewone vrijstelling (2022: € 5.677 of € 2.274 en 2023: € 6.035 of € 2.418). U moet over ieder jaar dan wel aangifte schenkbelasting doen.

3. Welke schenkingen moet u bij elkaar optellen?

Als u vorig jaar meerdere schenkingen van één persoon heeft gekregen, dan moet u die bij elkaar optellen. Krijgt u een schenking van twee mensen die elkaars partner zijn? Dan ziet de Belastingdienst hen ook als één schenker en moet u die bedragen bij elkaar optellen. Een schenking van zowel uw opa als uw oma telt u dus bij elkaar op. Maar zijn uw opa en oma gescheiden, dan hoeft dat niet. Schenkingen van uw ouders moet u altíjd bij elkaar optellen, zelfs als uw ouders gescheiden zijn. 

Hebben u en uw partner beiden vorig jaar van dezelfde persoon (geen familie van u of uw partner) een schenking gekregen? Dan moet u ook die schenkingen bij elkaar optellen. U heeft dan ook maar één keer recht op de vrijstelling. 

Een voorbeeld: 

U bent gehuwd of woont samen (langer dan vijf jaar of langer dan twee jaar met een notariële samenlevingsovereenkomst) en u heeft in 2022 van een gezamenlijke vriend allebei een schenking van € 10.000 ontvangen. U moet dan € 20.000 als schenking opgeven en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.726 (u heeft namelijk maar één keer recht op de vrijstelling van € 2.274). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.317 (30%).


Wilt u meer weten over schenken en vrijstellingen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 8 februari 2023.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer